Radar · Integritet

V: Kräva handskakning strider mot religionsfrihet

Handskakningskravet gäller inte i väntan på ett slutligt beslut i Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Malmö beslutade att handskakningskravet inte gäller – i väntan på ett slutligt avgörande. ”Ett sådant krav är ett hot mot religionsfriheten och ett sätt peka ut andra religioner och människor som ett problem”, säger Mats Sjölin (V).

Sverigedemokraterna föreslog i en omdebatterad motion att den som inte vill skaka hand på grund av religiösa eller kulturella skäl kommer att nekas anställning i Trelleborgs kommun. Med stöd från Moderaterna och genom att Kristdemokraterna lade ner sina röster klubbades beslutet 2020.

Mats Sjölin, fullmäktigeledamot (V) i Trelleborgs kommun, har överklagat beslutet, som han menar strider mot religionsfriheten, är otydligt formulerat och endast är riktat mot personer som av religiösa och kulturella skäl inte hälsar genom att ta i hand och därmed strider mot diskrimineringsförbudet.

– Det är viktigt att värna om demokrati, åsiktsfrihet och religionsfrihet. SD är inte intresserat av hur folk hälsar – det är en symbolfråga – och vill peka ut en grupp människor som mindre värda. Därför behöver vi stå upp för allas lika värde och inte knapra på de friheter och rättigheter som vi har.

”Ett sådant krav är ett hot mot religionsfriheten", säger Mats Sjölin, ordförande i Vänsterpartiet Trelleborg
”Ett sådant krav är ett hot mot religionsfriheten", säger Mats Sjölin, ordförande i Vänsterpartiet Trelleborg. Foto: Vänsterpartiet

”Peka ut som mindre värd”

Vilka konsekvenser kan handskakningskravet få?

– Att peka ut att en viss kulturyttring som mindre värd är ett steg mot att öka motsättningar men som jag tolkar rätten skulle jag bli förvånad om fullmäktiges beslut inte kommer att undanröjas, säger Mats Sjölin.

SD-politikern Helmuth Petersen skrev 2019 i samband med motionen: ”I och med massinvandringen av framförallt muslimer har det framkommit att det numera finns män i Sverige som av religiösa skäl inte vill hälsa på kvinnor genom handhälsning”, rapporterade Aftonbladet.

Trelleborgs kommunalråd Mikael Rubin (M) säger till SVT nyheter att beslutet är väntat.

– Den tolkning som oppositionen gjort är att det här är ett beslut som riktar sig mot en bestämd religiös grupp. Men om man tittar på andemeningen så handlar det om att alla ska behandlas lika.

Rätten ska nu avgöra om kravet är lagligt enligt kommunallagen.

Dom i AD: Diskriminering

2018 konstaterade Arbetsdomstolen (AD) i en dom att en kvinna som inte ville skaka hand med män av religiösa skäl diskriminerades när ett företag i Uppsala avbröt en rekrytering, enligt TT. Företaget å sin sida menade att det är kränkande att göra skillnad mellan kön.

Dan Andersson, lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet, uppgav 2017 till forskning.se att många i Sverige ser handskakning som ”närmast heligt” men att synen kan förändras.

– Rent historiskt har vi hälsat på många olika sätt och min prognos är att vi kommer att få fortsätta att förhålla oss till omvärlden och dess föränderliga traditioner, säger han till webbplatsen.

Läs även ledaren: Moderaterna föredrar rasism framför socialdemokrati

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV