Radar · Politik

Läckt EU-förslag om sjöfart: ”Omöjliggör klimatmål”

Den 14 jul väntas EU-kommissionen presentera ett förslag till en lag om sjöfartens klimatomställning.

Sjöfarten låser fast sig vid fossila bränslen för årtionden och målet om nollutsläpp 2050 blir onåbart. Så beskrivs ett läckt utkast till ny EU-lag om sjöfartens utsläpp av företrädare för miljörörelsen som tagit del av förslaget.

På torsdagen klubbas EU:s nya klimatlag i EU-parlamentet. Den innebär bland annat mål om 55 procents utsläppsminskningar till 2030 och nettonoll-utsläpp till 2050. När klimatlagen väl är på plats väntar ett omfattande arbete med en rad EU-lagar för att möta de nya klimatmålen. Ett led i det är en lag om sjöfartens utsläpp som ska presenteras den 14 juli.

Nu sågas ett läckt utkast till lagen av Europeiska federationen för transport och miljö (T&E), en paraplyorganisation som samlar en rad miljöorganisationer, skriver The Guardian. De menar att lagen inte är i närheten av att möta målet om nollutsläpp till 2050, utan skulle innebära att sjöfarten kommer använda sig av fossila bränslen i form av flytande naturgas, LNG, i årtionden framåt.

Att LNG och även biodiesel av exempelvis skogsråvara eller slakteriavfall accepteras gör att mer dyrbara alternativ som vätgas kommer att ratas av rederierna, enligt T&E.

– Den här lagen som påstås handla om gröna bränslen gynnar de billigaste alternativen, vilka också är de mest destruktiva, säger Faig Abbasov på T&E.

Claes Berglund, den europeiska redareföreningen ECSA:s svenska ordförande, menar att det måste finnas den typ av flexibilitet för rederierna som finns i det läckta förslaget.

– Den europeiska sjöfartsindustrin är engagerad i att minska utsläppen så fort som möjligt. Men rederierna kan inte hållas ansvariga för kvaliteten på bränslena. Där vilar ett stort ansvar på bränslebolagen, säger han till The Guardian.

Läs mer:

Stor besvikelse kring fartygens nya utsläppsregler: “Helt oacceptabelt”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV