Radar · Inrikes

Så mycket skattepengar landar hos nätläkarna

Jämfört med 2019 nära fördubblades nätläkarbolagens intäkter från regionerna under 2020.

Regionernas kostnader för patienters digitala vårdbesök hos privata nätläkare sköt i höjden under 2020. Det visar en sammanställning som Region Sörmland har gjort.

Det rör sig om nätläkarbolag som Kry, Min doktor och Doktor.se, privata vårdaktörer som de senaste åren har fakturerat stora summor pengar från den offentliga sektorn.

Syre har tidigare rapporterat om hur det går till: I de regioner där det aktuella nätläkarbolaget inte finns representerat med en fysisk inrättning får skattebetalarna erlägga 500 kronor i en så kallad utomlänsersättning för varje patient som använder nätläkarnas tjänster. Det spelar ingen roll om tjänsten är digital och sker i det egna hemmet.

För att ta ett exempel, en Uppsalabo som via mobilen pratar med en nätläkare hemma i vardagsrummet kan alltså på pappret ha gjort besöket i Sörmland – och då ska Region Uppsala betala utomlänsersättningen.

Detta har med tiden blivit en kostsam historia för regionerna, så pass kostsam att vissa regioner ser en risk för negativ påverkan av den egna vården.

– Det börjar närma sig de nivåerna där vi ser att det dränerar vår egen primärvård i stort och tar utrymme från den utveckling vi behöver där, säger Filip Reinhag, socialdemokratisk oppositionspolitiker på Gotland, till Läkartidningen.

Så mycket har regionerna fått betala

För att tala i konkreta siffror kan man hänvisa till den rapport som nu har presenterats av Region Sörmland, där de flesta nätläkarbolag haft sin bas under 2020. I rapporten har man sammanställt regionernas kostnader för invånarnas besök hos digitala vårdaktörer. Den totala slutnotan för 2020: 957 miljoner kronor. Det är att jämföra med 2019 års siffror, 522 miljoner kronor, eller 2018 års siffror, 277 miljoner kronor.

Enligt sammanställningen, som både Läkartidningen och Dagens Medicin har tagit del av, är det nätläkarbolagen Kry, Min Doktor och Doktor.se som tagit den största delen av kakan. Tillsammans har de fått drygt 700 miljoner i utomlänsersättning.

Regionen som betalat mest

Högst upp på listan över de regioner som betalat mest i utomlänsersättning till nätläkarbolagen ligger Region Stockholm. Där landade man på 153 kronor per invånare under 2020. På andra sidan, det vill säga där man betalat minst, listas Norrbotten – 40 kronor per invånare.

Läs även hos Syre: Regionerna gör revolt mot nätläkarna – vägrar betala

Läs även hos Syre: V kräver granskning av Region Stockholms relation till Kry: ”Tydligt att de har en gräddfil”

Läs även hos Syre: Flera kopplingar mellan Moderaterna och Kry – som håvar in skattepengar