Radar · Miljö

Amazonas: Högsta skövlingstakten på tio år – köttproduktion främsta drivkraften 

Efterfrågan på kött anses vara en av de främsta drivkrafterna bakom skövlingen av Amazonas.

Amazonas ursprungliga regnskog krymper – år för år. Enligt ny data från forskningsinstitutet Imazon, slog avverkningstakten rekord mellan augusti 2020 och juli 2021. Då försvann ett regnskogsområde stort som Östergötland, vilket är den högsta arealen som gått förlorad på tio år. Vår aprit på kött, anses vara en av de främsta drivkrafterna till skövlingen. 

Siffrorna som nu släppts avser den del av Amazonas regnskog som ligger i Brasilien och som innefattas av Amazonia legal, det vill säga nio delstater på sammanlagt fem miljoner kvadratkilometer.

10,476 kvadratkilometer försvann under perioden augusti till juli 2021, enligt Imazon. En ökning med 57 procent jämfört med föregående år och den högsta avverkningstakten sedan 2012.

Övervakningen av hur mycket regnskog som avverkas sker med hjälp av satellitbilder.

Forskaren Torsten Krause vid Lunds universitet har tidigare förklarat för Syre att regnskogen ofta huggs ned för att först bereda mark till boskapsuppfödning. Men då all näring finns i träden, låter man de nedhuggna träden först torka för att sedan brännas upp. På så sätt förs näringen i regnskogen ned i jorden. Under en tid kan den då lämpa sig för att föda upp boskap på men i regel säljs den efter en tid till företag som odlar soja. En intensiv produktion som kräver stora mängder konstgödsel.

– Till slut överger man marken men då är den så urlakad på näring och så sårbar för jorderosion att skogen har svårt att komma tillbaka, säger Torsten Krause och fortsätter:

– Enda anledningen till att det går ihop ekonomiskt är att det finns så stora arealer.

Läs mer: ”Vår konsumtion driver på avskogningen av Amazonas”

Läs mer: Regnskogen i Amazonas torkar ut varnar NASA

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV