Radar · Inrikes

Kollegor mindre betydelsefullt efter pandemin

Försumbar fikapaus på jobbet? Enligt en ny undersökning värdesätter vi inte kollegorna lika högt efter pandemin som vi brukade.

Arbetskamrater brukar stå högt i kurs och under pandemin är umgänget med kollegorna något många säger sig ha saknat. Men i en ny undersökning svarar nästan hälften av de tillfrågade att värderar kollegorna lägre nu än innan coronapandemin.

Har pandemin och hemarbete gjort oss till ensamvargar? Om man ska tro en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av konsultföretaget Kvadrat verkar det nästan så.

2 000 personer med olika sysselsättningar tillfrågades om hur de värderar kollegor, fritid, arbetsbörda och gemenskap på jobbet nu, jämfört med innan pandemin.

Totalt svarade 45 procent att de värderar sin kollegor lägre nu än tidigare, och var tredje person värderar även kunskapsutbytet med kollegorna lägre.

− Under pandemin har många jobbat på distans och varit helt bortkopplade från sina kollegor. Fysiska möten och häng vid kaffeautomaten har helt försvunnit. Enligt en del forskare är det sociala samspelet och kunskapsutbytet centralt både för företags konkurrenskraft och för oss som individer. Att ingå i ett större sammanhang som man trivs i är viktigt för upplevelsen av lycka i arbetslivet. Företag måste hitta sätt att uppmuntra detta och hitta nya sätt att mötas, annars riskerar vi en social baksmälla för att folk prioriterar bort gemenskapen, säger Anna Edshage, ansvarig för Kvadrats Göteborgskontor, i ett uttalande på företagets hemsida.

För 19 procent har arbetskamraterna dock blivit viktigare nu, framför allt för åldersgruppen 18 till 34 år. 35 procent anser att de fyller samma funktion som förr. Lika stor andel svarade att de värderar balans i livet högre med pandemin i bagaget. För småbarnsföräldrar är andelen ännu högre ifråga om balans, 46 procent.

Läs mer: 

Så kommer framtidens arbetsplats se ut efter pandemin

Distansarbete är det nya normala – men passar det alla?

Eget arbetsrum står högt i kurs efter pandemin

Fakta

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 19-27 augusti 2021.
Totalt intervjuades 2385 personer i åldern 18-65 år och i sysselsättning, varav 449 personer är egenföretagare. Webbpanelen är riksrepresentativ och rekryterad utifrån slumpmässiga urval.
Källa: Kvadrat

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV