Radar · Inrikes

Rapport: Arbetsförmedlingen sämre på att hjälpa unga och nyanlända 

Arbetsförmedlingen har blivit sämre på att samverka med kommuner för att hjälpa unga och nyanlända att få jobb, enligt Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua.

Arbetsförmedlingens samarbete med kommunerna i syfte att hjälpa arbetslösa ungdomar och nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden har minskat kraftigt under coronapandemin, enligt en ny rapport från Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua.

Den stora omgörningen av Arbetsförmedlingen ska enligt plan vara klar nästa år och hittills har hälften av myndighetens kontor lagts ner. Tanken är att samarbeten med privata aktörer och digitala lösningar ska ta över jobbmatchningen. Samtidigt ökar antalet människor som behöver hjälp med att få jobb i coronapandemins spår. En grupp som särskilt påverkats negativt under perioden är unga och nyanlända, enligt en färsk årsrapport från Delegationen för unga och nyanlända till arbete, Dua, skriver Arbetet.

Av rapporten framgår det att Arbetsförmedlingens samarbete med kommuner för att stötta unga att komma ut på arbetsmarknaden genom bland annat praktik, ekonomiskt stöd och utbildning har försämrats kraftigt under de senaste tre åren.

Andelen kommuner som uppgav att samarbetet med myndigheten var omfattande eller mycket omfattande låg på 60 procent för tre år sedan. Men i samband med omgörningen på Arbetsförmedlingen och coronapandemins effekter sjönk motsvarande siffra till 30 procent 2019 och till endast 18 procent 2020. Enligt en enkät från delegationen upplever många kommuner samtidigt att samverkan kring nyanlända också har försämrats under samma period.

– Egentligen är det inte så konstigt. Arbetsförmedlingen fick neddragen budget och det ledde till nedstängda kontor och många uppsägningar. Man är färre som jobbar helt enkelt, säger Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande för Dua, till Arbetet.

"Finns en gråzon"

Att Arbetsförmedlingen ska samverka med kommuner genom lokala överenskommelser, samtidigt som myndigheten nu i allt högre utsträckning ska anlita privata aktörer som så småningom ska ta över en stor del av jobbmatchningen, skapar problem, enligt Lil Ljunggren Lönnberg.

De individer som får hjälp av fristående aktörer måste också kunna ta del av den hjälp som kommunerna kan erbjuda i samverkan med myndigheten.

– Här finns en gråzon och det är viktigt att man löser de här frågorna. Det är olyckligt att det dragit ut på tiden, säger Lil Ljunggren Lönnberg.

Hon menar att Arbetsförmedlingens ”dubbla och motsägelsefulla” uppdrag inte är hållbart i längden, även om kommunerna i dag går in och hjälper individer för att de inte ska drabbas.

För att lösa problemet på sikt föreslår delegationen istället att regeringen skriver in i Arbetsförmedlingens långsiktiga uppdrag att myndigheten är skyldig att samverka med kommunerna. Regeringen bör också överväga att detta ska ge kommunerna rätt till mer statliga pengar.

Läs mer: 

Arbetsförmedlingen går emot sin egen policy – annonserar om tusentals gig-jobb

Äldre arbetstagare hårt drabbade av coronakrisen