Radar · Arbetskritik

Äldre arbetstagare hårt drabbade av coronakrisen

Många äldre arbetstagare har förlorat jobbet under pandemin, visar siffror från Arbetsförmedlingen.

Den grupp arbetstagare som har drabbats hårdast av coronakrisen i Sverige rent procentuellt är unga i åldern 18-24 år. Men statistik från Arbetsförmedlingen visar att äldre arbetstagare som förlorat jobbet är betydligt fler. En grupp som – i jämförelse med de unga – har mycket svårare att få nytt jobb.

Arbetslösheten i gruppen 18-24 år ökade med 19 procent mellan januari 2020 och januari 2021, vilket är högre än skillnaden för övriga åldersgrupper där arbetslösheten ökade med drygt 17 procent, rapporterar Arbetsvärlden.

Men antalet personer som har registrerats som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i år i jämförelse med i fjol, är avsevärt mycket högre i absoluta tal i åldersgruppen 50+, visar siffror från myndigheten.

Nästan dubbelt så många

Antalet arbetslösa ökade med 21 492 personer i åldern 50+ mellan januari 2020 och januari 2021. I gruppen 18-24 år var motsvarande siffra 11 923 personer. Det rör sig alltså om nästan dubbelt så många nya arbetslösa bland de äldre, vilket är oroande eftersom äldre har svårare att få nytt jobb.

– Vi vet att det förekommer åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att unga har lättare att hitta nytt jobb, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, till Arbetsvärlden.

Digitaliseringen på arbetsmarknaden som har påskyndats under pandemin kan vara en försvårande faktor för de äldre, enligt Annika Sundén.

– Digitaliseringen sker nu snabbare vilket ställer större krav på att arbetskraften kompetensutvecklar sig. Det som händer nu har vi inte varit med om tidigare, säger hon.

Förväntas öka ytterligare

Arbetslösheten i Sverige som nu ligger på 8,8 procent väntas stiga till 9,3 procent fram till halvårsskiftet, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Men prognosen är långt ifrån säker eftersom arbetslösheten är kopplad till hur smittspridningen kommer att se ut framöver.