Nyheter

Ketamin kan vara alternativ till elbehandling

Elbehandling ger snabba resultat vid depression, men ketamin kan vara en nästan likvärdig möjlighet, visar en ny studie.

I en jämförande studie visade sig elbehandling, ECT, vara mer effektivt vid allvarlig depression än ketamin. Resultaten för det senare var ändå tillräckligt bra för att ketamin skulle kunna vara ett alternativ, anser forskarna. Effekten för bägge behandlingarna var dock relativt kortvarig för majoriteten av patienterna.

Vid svår depression ger elbehandling, ECT, generellt goda resultat, i första hand när det kommer till snabb symptomlindring, enligt Nationella vård- och insatsprogrammet. Den har dock vissa nackdelar, den kräver narkos och patienten kan drabbas av minnesproblematik. Forskare vid Lunds universitet ville se om ketamin, ett narkotikaklassat medel vars potential som antidepressiv behandling uppmärksammats alltmer de senaste åren, skulle kunna konkurrera med ECT i effektivitet.

Genom att ge hälften av de 186 patienterna i studien ECT och den andra hälften ketamin kunde forskarna jämföra hur deras mående påverkades och vilka biverkningar som uppstod. Till skillnad från tidigare studier på ketamin märkte forskarna att det krävdes upprepade behandlingar av bägge metoderna för patienterna att bli återställda.

– Det kan bero på att vi behandlade inneliggande patienter. I många andra studier rekryterar man patienter genom att annonsera. De som vill vara med i en ketamin-studie kan då ofta ha höga förväntningar, säger Pouya Movahed Rad, överläkare i psykiatri och forskare, till Forskning och framsteg.

Behöver inte vara rädd för att prova

Av de försökspatienter som fick elbehandling tillfrisknade 63 procent medan andelen för dem som fick ketamin var 46 procent. Båda behandlingarna gav biverkningar, där minnesstörning var den vanligaste vid ECT och dissociativa upplevelser som overklighetskänsla var vanligast för dem som fick ketamin.

Studien visade också att effekten av ECT var bättre för personer över 50 år medan behandlingarna hade ungefär likvärdig effekt för yngre personer. Även för personer med psykotiska symptom var elbehandlingen mer effektiv; denna grupp var dock för liten för att resultaten ska anses vara statistiskt säkerställda.

Effekten av båda behandlingarna var dock kortvarig, ungefär två av tre fick återfall inom ett år. Men enligt Pouya Movahed Rad ökar resultaten i alla fall trovärdigheten hos den experimentella substansen ketamin.

– Att nästan hälften blir botade med ketamin är bra! Med vår studie i ryggen behöver man som psykiater inte vara rädd att prova ketamin för de patienter där det bedöms att det är motiverat, säger han till Forskning och framsteg.

Läs mer:

Ketamin – partydrogen som kan hjälpa svårt deprimerade

Hon mådde bättre av ketamin – men blev sämre av studien

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV