Radar · Nyheter

Ketamin – partydrogen som kan hjälpa svårt deprimerade

Det vetenskapliga stödet för att ketamin hjälper mot svåra depressioner har stärkts de senaste åren.

120 000 svenskar lider av terapiresistent depression – när man inte blivit hjälpt av någon behandling. I våras godkändes en ny medicin i USA, en substans från Ketamin som även är känd som partydrog. Medicinen i form av nässprej ser ut att introduceras i Sverige nästa år, enligt Forskning och Framsteg.

Att ketamin kan ha goda effekter mot svår depression har varit känt länge. Ämnet är besläktat med fencyklidin och har använts som narkosmedel vid operationer sedan 1950-talet. Fencyklidin, mera känt som PCP eller angel dust, är även ett narkotikaklassat rusmedel. Angel dust är sinnesförändrande och ger bland annat starka hallucinationer.

Under 1970-talet lyckades kemister förändra molekylen, vilket gav färre biverkningar.

Ämnet användes på sårade amerikanska soldater i Vietnam, eftersom Ketamin inte ger samma ovälkomna biverkningar som morfin. När pojkarna i ett thailändskt fotbollslag, som blev instängda i en översvämmad grotta sommaren 2018, skulle räddas fick de ketamin för att förebygga panikattacker.

Snabb verkan

Till skillnad mot de vanligaste preparaten vid behandlingar mot depression, som SSRI, ger ketamin en snabbare verkan. Medicinerna skiljer sig åt. SSRI ska höja serotinhalten och andra signalämnen i hjärnan, medan Ketamin påverkar det vanligaste signalämnet glutamat.

John Krystal, professor i psykiatri vid Yale university i USA, har forskat i ämnet sedan 1990-talet. Hans första studie med ketamin fick ingen uppmärksamhet. Sju djupt deprimerade personer fick ketamin på dropp.

– Några av våra första försökspersoner kände sig helt återställda inom 24 timmar, säger John Krystal till Forskning och framsteg.

Men när en av John Krystals medarbetare började arbeta på världens största organisation för forskning om psykiska sjukdomar, NIMH, började det att ta fart i forskarvärlden. En lite större studie med ketamin på dropp visade på både snabba och långverkande resultat – och inte bara ett kortvarigt rus.

Kan bli godkänd nästa år

Enligt Forskning och framsteg kan nässprejen mot terapiresistent depression bli godkänd i Europa nästa år.

Även i Sverige bedrivs olika studier om ketaminets effekter, bland annat i Lund.

– Enligt våra data råder ingen tvekan om att ketamin har en antidepressiv effekt, säger  Pouya Movahed Rad, överläkare i psykiatri vid Lunds universitetssjukhus.

Även på Karolinska institutet har det gjorts försök i att förstå hur ketamin fungerar på den mänskliga hjärnan.

– Om vi kan förstå verkningsmekanismen och ha ketamin som en modell för att förstå depression kan vi ta sjumilakliv framåt i behandlingen av sjukdomen, säger Johan Lundborg, läkare och docent på norra Stockholms psykiatri till Läkemedelsvärlden.