Radar · Politik

Moderaterna om vapen som ”bistånd” till länder i krig: ”Svenskarna ska veta”

Moderaterna menar att följden av EU:s så kallade fredsfacilitet kan bli att Sverige är med och förser stridande länder med krigsmateriel.

Vapen ska kunna ges som ”bistånd” – till krigförande länder. EU:s så kallade ”fredsfacilitet” står i kontrast till Sveriges regler för vapenexport, anser Moderaterna. ”Vi vill att svenska folket ska veta om de steg som tas”, säger Hans Wallmark (M).

I onsdags berättade Syre om EU:s så kallade fredsfacilitet som sedan en månad tillbaka är en del av unionens allt djupare försvarssamarbete. Fredsfaciliteten innebär att EU ska stödja partnerländer utanför unionen genom fredsbevarande operationer. EU-länderna ska gemensamt betala insatserna genom en fond på fem miljarder Euro fram till 2027.

Vad som fått Moderaterna att reagera är att de här insatserna också ska kunna kombineras med så kallade ”biståndsåtgärder” – som kan innebära att EU förser partnerländerna med krigsmateriel. Partiet har inga invändningar i sak mot detta, men menar att det är anmärkningsvärt att Sverige ingått ett sådant samarbete helt utan debatt. När internationella försvarssamarbeten debatterades i riksdagen på onsdagen – en månad efter att fredsfaciliteten sjösatts – var den utrikespolitiska talespersonen Hans Wallmark kritisk till att regeringens tystnad i frågan.

–  Vi har inget emot ett skarpare EU, men vi vill att svenska folket ska veta om de steg som tas, sa han under debatten.

Han menar att följden kan bli att Sverige är med och förser stridande länder med krigsmateriel. Det rimmar illa med svenska regler om vapenexport, enligt Hans Wallmark. Enligt dessa bör tillstånd att exportera vapen inte beviljas om mottagarlandet befinner sig i, eller riskerar att dras in i, en väpnad konflikt.

– Sverige kan direkt eller indirekt medverka till att förse stridförande parter i väpnade konflikter med krigsmateriel, alltså inte bara möjliggöra export utan också bekosta detta, sa Hans Wallmark.

Försvarsminister Peter Hultqvist avböjer intervju med Syre, men understryker i ett mejl att svensk lag styr den svenska vapenexporten.

”ISP är den myndighet som hanterar och godkänner svensk vapenexport. Det ändrar inte den europeiska fredsfaciliteten på”, skriver Peter Hultqvist,

V: "Man ska inte låta sig luras"

Vänsterpartiet var det enda parti som reserverade sig mot fredsfaciliteten när regeringen tidigare i vår lämnade en skrivelse till riksdagen där man redogör för sina försvarspolitiska samarbeten. Partiet är kritiskt till EU:s allt tätare försvarsamarbete som bland annat omfattar Europeiska försvarsfonden (EDF) som med 81 miljarder Euro i potten ska stötta utvecklingen nya vapensystem. Fredsfaciliteten är nu ytterligare ett steg i samma riktning, enligt Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiets försvarspolitiska talesperson.

– Man ska inte låta sig luras av att det heter fredsfacilitet, det handlar om ökad militarisering, säger hon till Syre.

Hanna Gunnarsson varnar också för en sammanblandning av bistånd och militära insatser.

– Bistånd ska gå till sådant som sjukvård, utbildning och jämställdhet. Det måste hållas isär från militära insatser, säger hon.

Läs mer:

EU:s försvarssamarbete fördjupas under tystnad: ”Led i en tilltagande militarisering