Radar · Politik

Nytt EU–samarbete öppnar för ökad vapenexport till länder i krig

Ett nytt EU-samarbete öppnar upp för vapenexport till länder i konflikt.

Ett nytt EU-samarbete öppnar för ”beredskapsåtgärder” med militär utrustning till länder i konflikt, i praktiken vapenexport, rapporterar Svenska Dagbladet

I december 2020 beslöt EU, Europeiska rådet, att inrätta en så kallad ”fredsfacilitet” (European Peace Facility, EPF), inom ramen för den gemensamma försvars-, utrikes- och säkerhetspolitiken. Syftet är att samordna EU:s åtgärder för att ”förebygga konflikter, bevara fred och stärka internationell stabilitet och säkerhet”.

Den 22 mars presenterades en utförligare skrivelse av den nya fredsfaciliteten på Europeiska rådet hemsida, där det bland annat står att EPF täcker ”alla EU:s yttre åtgärder som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser”. Konkret rör det sig om att stödja EU:s partnerländer i Europa, Euroasien, Mellanöstern och Afrika genom fredsbevarande operationer, men stödet kan även ”omfatta militär och försvarsrelaterad utrustning, infrastruktur och assistans, på begäran av länder utanför EU eller av regionala och internationella organisationer”, uppger Svenska Dagbladet.

När regeringens skrivelse om försvarssamarbeten behandlades på ett utrikes- och försvarsutskottmöte var det bara Vänsterpartiet som reserverade sig, skriver Svenska Dagbladet. Partiets motivering för reservationen var att Sverige bör verka för att militariseringen av EU stoppas: ”Sverige bör inte delta i vare sig Europeiska försvarsfonden eller Europeiska fredsfaciliteten, vars syfte är att bidra till fler gemensamma europeiska militära insatser”.