Glöd · Ledare

Lite bomber har väl ingen dött av

I torsdags kunde vi på Syre rapportera om hur bra det gått för svensk vapenexport. Med en export till ett värde av 16,3 miljarder kronor tangeras fjolårets försäljning bara av försäljningen året innan. Som vida översteg vad vi sett tidigare, Svenska freds konstaterar att exporten femdubblats bara de senaste 20 åren.

Det är lite över två år sedan Sverige antog nya striktare krav på vilka länder vi får leverera vapen till. Staternas demokratiska status skulle bli ”ett centralt villkor vid tillståndsprövningen”. Det var inte skrivningar som imponerade när lagen kom, och det är inte ett utfall som imponerar nu.

Den stat som köper absolut mest från oss just nu är Förenade Arabemiraten, som inte bara är en diktatur som övervakar sitt folk, de är också en bidragande orsak till den humanitära katastrofen i Jemen.

Lagstiftarna kommer försvara sig med att lagen visst har haft effekt, flera avslag har skett med basis av den nya lagen, Inspektionen för strategiska produkter (ISP) skriver bland annat så här i sin rapport: ”De ändringar som gjordes i de svenska riktlinjerna 2018 och som rör bland annat mottagarlandets demokratiska status har främst haft påverkan genom att färre nya exportaffärer till vissa länder har godkänts. Under 2020 beviljades endast ett tiotal tillstånd rörande nya affärer till mottagare utanför den krets av 39 länder som regeringen angett som de mest betydande samarbetsländerna.” De tillstånd till ickedemokratier som vi ser nu är främst följdleveranser på tidigare avtal, sådana som tecknades innan den nya lagen antogs.

Men när vapenförsäljningen är uppe i en all time high, och topp fem bland mottagarländerna ser ut så här (talen anger hur många miljoner försäljningen uppgår till):

• Förenade Arabemiraten, flygburet radarsystem (kompletterande anskaffning), 3 260 miljoner
• USA, granatgevär och marina artillerisystem, 2 447 miljoner
• Brasilien, materiel och teknologi till stridsflygplan, 1 940 miljoner
• Pakistan, flygburet radarsystem (kompletterande anskaffning), 925 miljoner
• Ungern, reservdelar till stridsflygplan, 856 miljoner.

När vi fortfarande säljer till länder som Saudiarabien, Kuwait och Qatar. Då imponerar inte det. 

När det gäller länder som Förenade Arabemiraten och Pakistan kan vi inte gömma oss bakom att vi började sälja när vi hade andra gällande regler. Ingen av dem ligger på topp 100-listan över demokratiska länder, och Förenade Arabemiraten är en diktatur. Vi borde inte ens kunna gömma oss bakom det när vi förser Brasilien och Ungern med vapen.

Av de riktlinjer som gäller för vapenexport framgår det att vi inte ska sälja till länder i väpnade konflikter. Men det har aldrig fungerat så. USA är tvåa på listan och har alltsomoftast varit en större köpare. Det var heller ingen överraskning att det övervakningssystem vi sålde till Saudiarabien senare användes i Jemen.

Det vi säljer kommer användas, om inte direkt i krig, så för att underlätta för krig. Inget av det här anstår ett land som säger sig föra en feministisk utrikespolitik. Det är dags att sluta kränga vapen. Och, nej. Krig är inte fred. Inte än.

Vänsterpartiet som är ensamma om att stå emot förbudsivern.

Resten, som tror att det blir färre terrorister av att man förbjuder organisationerna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV