Radar · Politik

Succé för svenska vapen – Saab fortsätter bidra till Jemenkriget

Det luftburna radarsystemet Global eye bidrar till Förenade arabemiratens krigföring i Jemen.

Exporten till Förenade Arabemiraten – som är ett av de stridande länderna i Jemen – stod för de enskilt största leveranserna av svenska vapen under 2020. ”Det är oerhört problematiskt”, säger Lotta Sjöström Becker, Kristna fredsrörelsen.

Svensk vapenindustri håller ställningarna. Totalt exporterades krigsmateriel för 16,3 miljarder under fjolåret, vilket innebär att rekordnoteringen från 2019 tangeras. Detta enligt färska siffror från myndigheten Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

En pågående upprustning på flera håll i världen är en förklaring till den intensiva handeln, enligt ISP.

– Det högre exportvärdet kan tydligt kopplas till ökade satsningar på försvaret, framför allt inom EU och i andra samarbetsländer, säger ISP:s generaldirektör Carl Johan Wieslander i ett pressmeddelande.

Kristna fredsrörelsen som vill se ett stopp för svensk vapenexport tycker det är särskilt problematiskt att flera av de länder som svenska vapen säljs till är diktaturer – trots att Sverige 2018 införde ett demokratikriterium. Detta gäller enbart för tecknandet av nya avtal och förhindrar inte så kallade följdleveranser. Därmed kunde exempelvis Saab sälja radarsystemet Global eye till Förenade arabemiraten till ett värde av 3,26 miljarder kronor under 2020.

Förenade arabemiraten är också ett av de stridande länderna i det krig som pågått i Jemen sedan 2015 med hungersnöd och andra förödande humanitära konsekvenser som följd. Sverige exporterade också vapen i mindre omfattning till tre av de övriga deltagarna i den saudiledda koalition som krigar i Jemen: Saudiarabien, Qatar och Kuwait.

– Man hukar under kryphålet om följdleveranser. Jag frågar mig vilket politiskt ansvar regeringen tar, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen.

10 ansökningar avslogs

ISP avslog under 2020 tio önskningar om export till länder i Mellanöstern och Nordafrika.

– De ändringar som gjordes i de svenska riktlinjerna 2018 och som rör bland annat mottagarlandets demokratiska status har främst haft påverkan genom att färre nya exportaffärer till vissa länder har godkänts, säger generaldirektören Carl Johan Wieslander i pressmeddelandet.

Lotta Sjöström Becker menar att demokratikritieret är allt för tandlöst när vapenaffärer till länder som Förenade Arabemiratien kan fortsätta och vill se ett förtydligande av reglerna.

Att svenska företag förser båda sidorna i konflikten mellan Indien och Pakistan med vapen är också det särskilt bekymmersamt, enligt Lotta Sjöström Becker.

– Det handlar om en olöst konflikt mellan två kärnvapenmakter. Jag saknar en konsekvensanalys, säger hon.

Största köparna av svenska vapen 2020

1. Förenade arabemiraten (3 260 miljoner kr)
2. USA (2 447 miljoner kr)
3. Brasilien (1940 miljoner kr)
4. Pakistan (940 miljoner kr)
5. Ungern (856 miljoner kr)
6. Tyskland (654 miljoner kr)
7. Tjeckien (650 miljoner kr)
8. Nederländerna (648 miljoner kr)
9. Indien (558 miljoner kr)
10. Norge (461 miljoner kr)
Källa: Inspektionen för strategiska produkter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV