Radar · Basinkomst

Basinkomst testas i delstaten New York

100 personer kommer få testa en partiell basinkomst under ett år i länet Ulster, i delstaten New York.

Nu testas basinkomst i länet Ulster som ligger norr om New York, i samma amerikanska delstat. Pilotprojektet skiljer sig från andra basinkomststudier i USA. En del medelinkomsttagare kommer få medborgarlönen. Dessutom består området av glesbygd.

Anette Steele, 57, är varken utblottad eller arbetslös. Ändå kommer hon under ett års tid få 500 dollar (motsvarande ungefär 4 300 kronor) i månaden, utan några som helst motkrav.

– Det kommer minska pressen kring mina räkningar. Folk tror att om du har jobbat länge så tjänar du enormt mycket pengar, men så är det faktiskt inte, säger hon till NBC.

Anette Steel jobbar som skolassistent och under ett års tid kommer hon tillsammans med 99 andra personer få en sorts partiell basinkomst, även kallat medborgarlön, på 500 dollar i månaden. Pilotstudien är finansierad genom att privata donatorer skänkt pengar.

Så skiljer sig studien från andra

Till skillnad från många andra pilotstudier som genomförts i USA på senare tid testas inte basinkomst enbart på de fattigaste, utan en del medelinkomsttagare inkluderas också i studien. Det räcker att ha en inkomst som är 80 procent av medianinkomsten i länet för att kvala in. Det betyder att människor som lever med ekonomisk stress, men som vanligtvis inte kvalificerar sig för statligt ekonomiskt stöd, också kan få vara med i studien.

Pilotstudien kan ge en mer fullständig bild av vad som händer när en mängd olika människor får kontantutbetalningar. Dessutom är det intressant för forskarna att undersöka vad som händer när basinkomst ges till personer i glesbygd. För även om länet Ulster, där basinkomsten delas ut, ligger i delstaten New York är det långt från storstadens täta bebyggelse och glam. Den största staden i länet har bara 23 000 invånare och det är långt mellan busshållplatserna och supermarkets.

– Jag tror det finns stora möjligheter här att visa att detta tillvägagångssätt inte bara fungerar i stadsområden utan också för landsbygden –  som vi vet är ett av våra stora nationella problem, säger Patrick Ryan, styrande i länet Ulster.

Staden Ellenville i delstaten Ulster ligger runt 16 mil från storstaden New York
Staden Ellenville i delstaten Ulster ligger runt 16 mil från storstaden New York. Foto: Seth Wenig/TT

Redan innan pandemin hade många ansträngd ekonomi på grund av dyra boendekostnader. Nu efter att allt fler stadsbor i New York sökt sig till Ulster har priserna skjutit i höjden, enligt Patrick Ryan.

I Ulster ansökte 4 200 personer om att få vara med i studien och första utbetalningen till de 100 som valdes ut skedde i maj. Avdelningen “Centret för forskning om garanterad inkomst” vid universitet i Pennsylvania kommer utvärdera programmet. Avdelningen bildades av universitetet i ett samarbete med organisationen Mayors for a guaranteed income, en sammanslutning av borgmästare som är för basinkomst.

Stacia West, en av grundarna till avdelningen, har utvärderat mer än 20 liknande pilotprogram och är nu intresserad av att se om resultaten från Ulster kommer skilja sig från i städer som till exempel Stockton i Kalifornien, där mer än en tredjedel av basinkomsten gick till mat.

– Vi kanske får se att mer pengar går till transporter än vad vi någonsin har sett tidigare i något annat experiment, med tanke på vad vi vet om hinder för att få ett arbete, säger Stacia West, som även är professor vid University of tennessee college of social, till NBC.

”Bortser från strukturer som skapar fattigdom"

De som förespråkar basinkomst menar att människor själva vet vad som är bäst för dem att använda pengarna till. Därför är det bättre med kontantutbetalningar, som saknar de administrativa krav som finns i dag på hur pengarna får användas och den kontrollapparat som ett sådant system innebär.

Kritiker är å andra sidan är oroade över om denna typ av kontantutbetalningar är ineffektiva och kostar mer än andra sociala stödprogram.

Heath Henderson, professor på Drake university, Iowa, är bekymrad över risken att till exempel hemlösa inte medverkar i denna typ av program eftersom de kanske är mindre benägna att ansöka om pengarna. Han menar också att det finns risk att samhället missar de strukturer som gör att människor inte kan ta sig ur fattigdom, till exempel dåligt sjukvårdssystem eller dåliga skolor.

– Om vi tänker att fattigdom ska kunna åtgärdas genom att bara kasta pengar över människor, tänker du inte på de strukturer som i första hand reproducerar fattigdom och du löser verkligen inte problemet, säger Heath Henderson till NBC.

Läs mer om basinkomst:
Vad är basinkomst eller medborgarlön? Här är grunderna (Syre 25/3-2021)
Här har basinkomst införts permanent:”Intressantast i världen” (Syre 11/12-2020)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV