Radar · Miljö

Trafikverket: Satsa mindre på att bygga elvägar

En utbyggnad av det svenska elvägnätet behövs, menar Trafikverket, men inte i en så stor omfattning som man tidigare trott.

Antalet fordon som kommer att använda elvägar i Sverige väntas bli betydligt färre än vad tidigare prognoser har pekat på. Därför föreslår Trafikverket nu ett lägre mål än det som regeringen redan har satt.

Klimatnyttan med elvägar, det vill säga sträckor där fordon laddas samtidigt som de kör, har minskat. Det meddelar Trafikverket i en ny rapport.

Trafikverket har utrett frågan mot bakgrund av att regeringen tillsammans med samarbetspartierna vill storsatsa på elvägar. Detta för att få ner utsläppen från transportsektorn.

Regeringens mål har varit att bygga 300 mil elväg, något som Trafikverket nu alltså menar är för mycket. Myndigheten menar inte att satsningen ska överges men föreslår att man skalar ner längden till 240 mil.

– Det finns fortfarande en potential med elvägar, de kan minska utsläppen med uppemot 15 procent till år 2040, säger Kenneth Natanaelsson på Trafikverket, till Sveriges Radio.

– Vi ser ju framför oss att vi behöver ha en kombination av åtgärder för att nå klimatmålen, fortsätter han.

Utöver elvägar lyfter Trafikverket fram åtgärder som stationär laddning, bränsleceller och annan förnybar energi för tunga fordon.

Anledningen till att elvägar förlorat i attraktionskraft uppges vara just den snabba utvecklingen av batterier och eldrivna lastbilar. Även bränsleceller omnämns av Trafikverket som ett mer realistiskt alternativ än elvägar.

– Det speglar utvecklingen och vår ökade kunskap. De eldrivna lastbilar som finns på marknaden och som förväntas komma den närmaste tiden är hybrider eller batteridrivna lastbilar, säger Magnus Lindgren, senior sakkunnig på Trafikverket, i ett nyhetsbrev på myndighetens hemsida.

Han fortsätter:

– För att dessa ska kunna användas, och ge ett betydande bidrag till klimatmålen, behövs i första hand en infrastruktur för stationär laddning.

Prislappen för bygget väntas landa på mellan 20 till 50 miljarder kronor.

Läs även: Regeringen vill få fart på nya elvägar