Radar · Politik

Regeringen vill få fart på nya elvägar

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill öka tempot i elektrifieringen av vägnätet.

Regeringen presenterar fyra förslag för att på allvar få igång elektrifieringen av vägar. ”Nu slutar vi testa, nu kör vi”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

En elektrifieringskommission tillsätts med uppdrag att påskynda elektrifieringen av hela transportsektorn. Den ska ledas av Tomas Eneroth och bestå av företrädare för myndigheter och näringsliv.

Kommissionens uppgifter blir blir bland annat:

…att undersöka behoven av och möjligheterna till elektrifiering via vätgasdrift,

…att kartlägga och identifiera utvecklingsområden för hur en ökad elektrifiering av sjöfarten kan påskyndas,

…att identifiera åtgärdsområden för att påskynda en en övergång till eldrivna flygplan,

…att utreda behovet av finansieringen samt ta fram en handlingsplan för elektrifiering av de mest trafikerade vägarna.

Trafikverket får i uppdrag att ta fram en plan för en utbyggnad av elvägar. 2035 ska 3 000 kilometer väg ha elektrifierats.

Myndigheten ska också utreda behovet av snabbladdning av tunga fordon.

Ytterligare en åtgärd från regeringen är tillsättandet av en utredning om hur regleringen av elvägar ska se ut och hur drift och underhåll av elvägar ska finansieras.

Det är inom räckhåll att kunna elektrifiera transportsektorn. Nu ökar vi tempot, säger Tomas Eneroth (S).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV