Radar · Miljö

Ett koldioxidneutralt USA – så hög blir prislappen

Att sikta på koldioxidneutralitet till 2050 behöver inte bli så kostsamt för USA – det slår forskare fast i en ny studie.

Om USA skulle lägga sig i linje med FN:s mål om att begränsa den globala uppvärmningen, vad skulle kostnaden i så fall landa på? Inte så mycket, om man frågar forskare vid University of San Francisco.

För att USA ska kunna följa FN:s klimatpanel IPCC:s riktmärke om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader skulle nationen behöva bli koldioxidneutrala till 2050. Det skriver tidningen Ny teknik i en artikel där man också ställer frågan: Vad skulle det kosta?

Svaret är att summan, relativt sett, inte behöver bli så överdrivet hög. Det menar forskare vid University of San Francisco. Enligt deras beräkningar kan kostnaden bli en dollar, motsvarande cirka nio kronor, per invånare per dag fram till 2050.

Forskarna poängterar dock att uträkningen vilar på en förutsättning om att USA genomför stora klimatpolitiska förändringar. Man behöver bland annat avveckla kolkraften och styra om så att minst 80 procent av elförsörjningen kommer från sol- och vindkraftverk.

– Vi bör nu utforma en policy som driver oss mot det som kommer att krävas, säger forskaren Jim Williams, till den vetenskapliga plattformen Powerlinks.

Han är en av de forskare vid University of San Francisco som står som medförfattare till den studie där man har presenterat uträkningen.

– Samtidigt behöver vi påskynda R&D (research and development, reds anm) som ger oss fler valmöjligheter inför det som måste göras under 2030-talet, fortsätter han.

Läs även i Syre: Så gick klimatåret 2020: ”Fortsatt rysk roulette”

Läs även: Här kan du ta del av studien ”Carbon-Neutral Pathways for the United States” av forskarna från University of San Francisco