Glöd · Debatt

Skäms Morgan Johansson!

Morgan Johansson borde skämmas för att han anser att de ensamkommande afghanerna som riskerar att utvisas har sig själva att skylla, tycker grundarna för kampanjen "Håll ihop Sverige".

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) anser att de afghanska medborgare som väntat på besked om sin framtid i vårt land i ett halvt decennium, de får skylla sig själva, enligt en intervju i tidningen Syre. Vi grundare av kampanjen ”Håll ihop Sverige” häpnar över cynismen och kräver det enda rimliga: Ett omedelbart beslut om permanenta uppehållstillstånd.

DEBATT. Som försvarare av mänskliga rättigheter i allmänhet, och de ensamkommande ungas i synnerhet, tar vi oss för pannan när Morgan Johansson i en intervju med tidningen Syre utbrister:
“De flesta av dem skulle ha lämnat Sverige för länge sedan och har själva försatt sig i den här situationen. Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem.”

Detta trots den rådande situationen i Afghanistan, ursprungsland för många av de ensamkommande, och ett plågsamt liv i limbo för både ensamkommande och övriga skyddsbehövande från ett av världens bevisligen farligaste länder.

I åratal har vi påtalat alla de statliga brister som ligger till grund för de orättfärdiga och uppenbart felaktiga utvisningsbeslut som drabbat majoriteten av afghanska ensamkommande, dock utan gehör vare sig från Migrationsverket, regering eller riksdag.

Det har handlat om: den tillfälliga begränsningslagen som trädde i kraft retroaktivt, rättsosäkra asylprocesser, bristande tolkning av landinformation från Afghanistan, okulära åldersuppskrivningar, ovetenskapliga medicinska åldersbedömningar, den godtyckliga gymnasielagen och oacceptabla väntetider som många gånger brutit mot EUs asylprocedursdirektiv.

Läget i Afghanistan eskalerade hastigt under sommaren 2021 så till den milda grad att även Migrationsverket insåg det ohållbara i att fortsätta utvisningarna dit.

Det talar sitt tydliga språk, att bland andra Amnesty International och Svenska Röda Korset redan för flera år sedan hävdat att majoriteten av afghanska asylsökande har skyddsbehov. Det talar om Migrationsverkets, migrationsdomstolarnas och våra politikers totala misslyckande vad gäller att upprätthålla Sveriges internationella anseende som humanitär stormakt och fungerande rättsstat.

När USA valde att dra tillbaka sina trupper och lämna över ett redan plågat land i händerna på talibanerna så hoppades vi och många andra att både Migrationsverket och Morgan Johansson som ansvarig minister skulle krypa till korset och erkänna att dessa unga afghaner nu självklart har ett behov av skydd.

Men ack vad vi bedrog oss. I början av september höll Migrationsverket ett informationsmöte live på Facebook. Enligt Migrationsverket så är läget i Afghanistan oroande om än fortsatt ”svårbedömt”. Ironiskt nog har deras informationskällor lämnat landet på grund av det svåra säkerhetsläget och oron för hur talibanerna kommer att styra landet.

Vi nås ständigt av rapporter om förföljelse och dödande av människor tillhörande den förföljda folkgruppen hazara som majoriteten av asylsökande afghaner i Sverige tillhör, liksom journalister, kristna och många fler exempel.

Talibanerna har klargjort för EU att de kan ta emot asylsökande som deporteras från Europa så att de kan ställas inför rätta i Talibanernas Sharia-domstol.  Påföljden för detta påstådda brott brukar vara döden.  Trots detta och EU-parlamentets uttalande mot deportationer och uppmaning till EU-länderna att ompröva tidigare utvisningsbeslut för afghanska medborgare så har fortfarande inte Migrationsverket tagit något steg i den riktningen.

Som salt i såren hävdar vår justitieminister Morgan Johansson (S) nu att unga afghaner har sig själva att skylla.  Johansson menar på fullt allvar att dessa unga människor skulle låtit sig utvisas till Afghanistan trots tydliga bevis på att det skulle vara förenat med livsfara.

När EASO så tydligt i sin uppdaterade landinformation uttryckt att ett internflyktalternativ inom det Islamska emiratet Afghanistan inte längre finns så borde Migrationsministern, som rimligtvis känner till att många av de som har fått utvisningsbesked har fått det med hänvisning till internflykt, i stället för denna uppvisade arrogans, skämmas. Det vore klädsamt om Morgan funderade ett slag på varför så många hellre valt ett liv i limbo, vidare flykt till betydligt generösare EU-länder eller i värsta fall avslutat sina unga liv.

Morgan Johanssons beskyllning visar på total brist på empati och utebliven hänsyn till alla rapporter om både säkerhetsläget och de havererade svenska asylprocesserna för dessa unga afghaner. Dessutom har Migrationsverket i en situation som kan beskrivas som den värsta på väldigt länge i Afghanistan lyckats hitta vägar att fortsatt neka människor skydd och förlänga deras tid i limbo genom ett eget påhittat ”lagrum” om beslutsstopp.

Det vittnar om ett totalt politiskt misslyckande och synliggör det moraliska moras som under de senaste åren präglat svensk migrationspolitik. Morgan Johansson får skämmas djupt över den mänskliga tragedin han ansvarar för.
Det måste bli ett slut på denna lek med människoliv och vi kräver att Sveriges riksdag fattar ett omedelbart beslut om amnesti i form av permanenta uppehållstillstånd till alla afghaner i Sverige!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV