Radar · Miljö

Miljöorganisationer anklagar EU för ”farlig greenwashing” efter läckt dokument

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och vice ordförande Frans Timmermans, ansvarig för den Europeiska gröna given, tillsammans med klimataktivisten Greta Thunberg i Bryssel 2020.

Frågan om förbränning av biomassa från skogsbruk har varit brännhet i EU, främst då EU:s direktiv om förnyelsebar energi ska revideras i år. Nu har ett utkast på tänkbara förändringar läckt ut – och flera organisationer anklagar EU för greenwashing.

I dag klassas biobränslen som förnyelsebart i EU eftersom koldioxid som släpps ut vid förbränningen med tiden binds igen när nya träd växer upp. Men innan det återigen bundits i biomassa, bidrar det till att öka koncentrationen av koldioxid i atmosfären och därmed uppvärmningen.

Tidigare i år har hundratals forskare i ett öppet brev krävt att EU slutar klassa förbränning av trä som förnyelsebart, då det leder till stora utsläpp. Flera miljöorganisationer har tillsammans drivit en namninsamlingskampanj med samma krav, där de pekat på biobränslens effekter på skogsnedbrytning, luftföroreningar, koldioxidutsläpp och därmed klimatuppvärmningarna.

Så sent som för tre dagar sedan, lämnades de 222 000 namnunderskrifterna över till Frans Timmermans, EU-kommissionens vice ordförande. Men nu har ett utkast på tänkbara förändringar i direktiven läckt – och reaktionerna är starka.

I det läckta utkastet föreslås några mindre justeringar av nuvarande kriterier, exempelvis att primärskog (främst naturskog eller gammelskog), skogar med hög biologisk mångfald, gräsmarker och torvmarker, så kallade ”no-go områden”, inte bör användas som biomassa eller att användningen av dessa åtminstone bör begränsas. Men i ett tidigare reformförslag uppgavs att sådana skogar ändå utgör en liten andel av skogarna i Europa. Drygt 60 procent av EU:s förnybara energi kommer från förbränning av biomassa, medan uppemot 18 procent kommer från förbränning av primärskog. Miljöorganisationerna tolkar formuleringarna som ett försök till ”farlig greenwashing” från EU:s sida och kräver att biobränsle från skog helt ska sluta klassas och subventioneras som förnyelsebar energikälla.

Kenneth Richter, konsult på den USA-baserade miljöorganisationern NRDC (Natural Resources Defense Council) och ansvarig för frågor kring EU:s policy, menar att EU ignorerar medborgarnas röster.

– Det bibehåller status quo och ignorerar medborgarnas röster. Kommissionen måste lyssna till den oro som finns hos människor runt om i världen och vidta omedelbara åtgärder för att skydda våra skogar, vårt klimat och vår hälsa, säger Kenneth Richter i ett pressmeddelande.

Det är ett förnekande av vetenskap, hävdar Lina Burnelius, projektledare och internationell koordinator för svenska Skydda Skogen.

– Cirka 80 procent av den skördade biomassan i Sverige förbränns för energi eller används till kortlivade produkter. Subventioner för biomassaenergi stöder denna totala utplåning av skogar, som nu hotar Sveriges sista kvarvarande oskyddade gamla skogar. Det är chockerande att beslutsfattare inte erbjuder någon seriös reform, det läckta förslaget visar tydligt att vetenskapen förnekas, säger Lina Burnelius och fortsätter:

– När vi nu klassificerar skogar – ett komplext ekosystem – som förnybara kommer vi att förlora de skogar som många arter är beroende av medan kolsänkor försvagas samtidigt som ytterligare koldioxid släpps ut. Detta bidrar också till skadlig luftförorening och bidrar till förlust av rekreationsplatser. Alla utom biomassaindustrin är förlorare i detta.

Läs mer: Stort forskarupprop mot biobränslen