Radar · Inrikes

Skolverkets GD kallas till riksdagen för utfrågning om Pisa

Skolverkets chef Peter Fredriksson kallas till utbildningsutskottet.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson kallas till utbildningsutskottet för att svara på frågor om Pisaundersökningen från 2018, skriver Expressen.

Frågan handlar om vad Fredriksson och Skolverket informerade utbildningsminister Anna Ekström (S) om under ett möte på departementet i december 2019.

– Vi noterar att ord står mot ord mellan Skolverket och utbildningsministern när det gäller underlaget och problemet med överexkludering av elever, självklart måste vi i utskottet följa upp detta, säger Roger Haddad (L), förste vice ordförande i utbildningsutskottet, till Expressen.

Ekström har framhållit att Skolverket hela tiden sagt att Pisa 2018 genomfördes korrekt.

Skolverket har uppgett att det informerat ministern om att OECD godkänt de höga exkluderingarna och att bedömningen var att resultatet för 2018 var tillförlitligt.

Rättad: I en tidigare version fanns en felaktig formulering gällande vilken information som Skolverket delgivit ministern.

Läs även: Regeringens Pisahantering sägas i rapport: Kedja av misstag

Läs även: Ledare: Pisaundersökningen tar fokus från det viktiga i skolan