Radar · Politik

Efter Lagrådets nej – MP kräver samtal om stranden

Striden om strandskyddet är inte avgjord.

Delar av uppgörelsen som fick Centern att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister får kalla handen av Lagrådet. Nu kräver avhopparna MP samtal med regeringen om strandskyddet.

I november ingick regeringen en överenskommelse med Centerpartiet om att
att upphäva strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag. Nu får förslagen i uppgörelsen kritik av Lagrådet på flera punkter. I sitt utlåtande skriver de att det bland annat saknas beredningsunderlag för flera delar, vilket är problematiskt då lagstiftningen redan är förhållandevis invecklad. Till exempel har regeringen inte på ett övertygande sätt visat hur växter och djurliv påverkas och hur det rimmar med miljömålen.

Uppluckringarna i strandskyddet drevs på av Centerpartiet, medan miljöpartiet såg stora problem ur ekologiskt perspektiv med ett svagare strandskydd.

– Vi har nu sagt att vi kräver att få samtal med regeringen och C om Lagrådets svar. Annika Strandhäll behöver kalla till sig partierna som har ingått överenskommelsen, säger Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson Maria Gardfjell.

Regeringen ska analysera yttrandet

Sedan överenskommelsen ingicks har miljöpartiet som bekant lämnat regeringen. Står man fortfarande bakom uppgörelsen?

– Ingångna avtal måste man ju alltid vårda, men de synpunkter lagrådet har är absolut värda att beakta. Inte minst för att strandskyddet, som Lagrådet skriver, är en väldigt komplex lagstiftning. Men den ska vara enkel att tillämpa, både för markägare, myndigheter och allmänheten, det är väldigt viktigt att kunna vistas vid stränder. Vi förutsätter att vi nu får ha samtal, säger Maria Gardfjell.

I en skriftlig kommentar till Syre säger miljöminister Annika Strandhäll följande:

– Lagrådet har yttrat sig över remissen En ökad differentiering av strandskyddet och har invändningar mot delar av regeringens förslag. 
Det är viktigt med en god dialog med partierna i riksdagen, men regeringen kommer först att analysera Lagrådets yttrande och sedan ge besked om hur vi går vidare i frågan.

"Den politiska inriktningen ligger fast"

Kristina Yngwe, som var med och förhandlade fram överenskommelsen för Centerns räkning, skriver i sin kommentar att partiet vill se ”en differentierad strandskyddslagstiftning som ökar det lokala inflytandet och gör det enklare att bygga strandnära i landsbygd och glesbygd”.

– Denna politiska inriktning ligger så klart fast när vi nu fortsätter arbetet med en proposition. I flera delar har lagrådet inga invändningar, i vissa har de förslag på förändringar och i andra mer skarp kritik mot nuvarande förslag på utformning. Vi kommer givetvis analysera och titta på lagrådets synpunkter i den fortsatta processen men den övergripande politiska inriktningen ligger som sagt fast.

Artikeln uppdateras. 

Läs mer:

Slaget om stränderna: Chans för glesbygden eller ekologisk katastrof?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV