Radar · Miljö

Förslaget: Urfolkens historiskamark ska räddas från oljeborrning

Chaco Culture National Historical Park är ett världsarv i New Mexico, men omgivningen till nationalparken har hotats av oljeborrning.

Urfolk har tillskrivits allt större betydelse för att lösa både natur- och klimatkrisen. Men de har ofta körts över när deras rättigheter ställts mot olje- eller skogsbolag. I USA lades ett förslag under måndagen om att rädda ett historiskt område i New Mexico från oljeborrning, enligt ett pressmeddelande från Inrikesdepartementet.

”Chaco Canyon är en helig plats som hyser djup mening för urfolken vars förfäder levde, arbetade och frodades i ökenlandskapet”, säger inrikesministern Deb Haaland i ett uttalande.

Förslaget innebär att all oljeborrning i området stoppas för 20 år framåt.

När Joe Biden i våras föreslog Deb Halland som inrikesminister vädrade plötsligt landets urfolk hopp, då hon skulle bli USA:s första minister från landets ursprungliga befolkning.

– Deb Haaland kommer att innebära en frisk fläkt som kommer att slåss för mark, jobb och människor, sa Nick Tilsen, chef för gräsrotsrörelsen NDN Collective i en intervju med The Guardian.

Väckte republikanernas ilska

Men det var en delikat arbetsuppgift hon hade framför sig. Hon var satt att fatta beslut om alltifrån oljeindustrins intressen till att säkerställa att landets legala förpliktelser gentemot landets urinvånare skulle upprätthållas. Med förslaget att stoppa all oljeborrning i Chaco Canyon har hon nu gått urfolken till mötes. Men hon har samtidigt gjort det republikanska partiet rasande.

– Ännu en dag, ytterligare ett försök från Joe Biden att sätta våra naturresurser ”off line”. Amerikanska familjer kämpar med inflation och ökande gaspriser, ändå har demokraterna i Washington bestämt sig för att göra oss än mer beroende av utländska nationer för vår energi. Istället borde vi utveckla våra egna resurser, inklusive olja och gas, kritiska mineraler så att amerikanerna kan få andrum och inte vara utsatta för våra utländska motståndares nycker, säger Paul Gosar, republikansk ledamot av representanthuset, i ett uttalande.

Kritik under Cop26

Men förslaget landar inte enbart mitt i en inrikespolitisk debatt i USA, utan också i en internationell debatt om urfolks roll i att lösa klimat- och naturkrisen, i kölspåren av Cop26 i Glasgow. Trots att de endast utgör fem procent av världens befolkning skyddar världens urfolk åttio procent av planetens biodiversitet. Deras roll i att lösa klimatkrisen är också inskriven i både Parisavtalet och Klimatkonventionen. Men deras inflytande över klimatförhandlingarna är begränsad.

– Det är en stor utmaning för oss att ta oss in i förhandlingsrummen. Urfolk erkänns enbart som observatörer i förhandlingarna och observatörer får inte tillräcklig plats att delta. Vi får ibland två eller fyra biljetter för att ta oss in, så det innebär en utmaning när vi ska dela vår erfarenhet och kunskap i förhandlingarna, sa Tonga Sampang Rai, från Raifolket i Nepal till Syre under Cop26 i Glasgow.

Chaco Canyon ligger i de nordvästra delarna av New Mexico. Dalgången har varit mittpunkten för Chacoakulturen under runt 400 år, från år 850 till 1250. Idag är delar av dalgången skyddad som en nationalpark och blev utnämnt som ett världsarv av UNESCO 1987, en enbart två dussin världsarv i USA.

Läs mer: 

Urfolk lämnar kulisserna – kräver ökade rättigheter

Samer välkomnar förnyat fokus på urfolkens betydelse för den biologisk mångfalden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV