Glöd · Debatt

Slutreplik – Djur på cirkus

Cirkusarbetare bygger upp Cirkus Maximums jättelika cirkustält i Bro Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.

Efter en debattartikel från Janne Näsström från Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige svarade Djurens rätts Camilla Bergvall. Nu får Näsström slutreplik.

Det är belysande att Camilla Bergvall avfärdar kulturarvet cirkus som ett fenomen. Enligt EU-parlamentet och senast genom uttalande från kommissionen ordförande Ursula von der Leyen är cirkus en lika viktig del av Europas kultur som musik, teater och dans.

Jag valdes in i Cirkusakademien för att söka fakta i djurfrågan. I det arbetet har jag tömt svenska arkiv på allt om djur på cirkus och kontrollerat all forskning som Djurens Rätt hänvisar till. Rapporten är granskad av SCAW, Nationellt centrum för djurvälfärd på Sveriges lantbruksuniversitet.
Djurens Rätt har fått rapporten för synpunkter, men har inte bevärdigat sig med att kommentera den.

Av rapporten framgår att det hon påstår om cirkus i Sverige inte stämmer. Långa transporter. Falskt. Hög ljudnivå. Falskt. Tvivelaktiga träningsmetoder. Falskt. På sin hemsida påstår Djurens Rätt även att cirkusdjur förmås att göra onaturliga konster som kan orsaka skador. Jag har uppmanat Djurens Rätt att anmäla det till inbesiktande länsstyrelse, för att få klarhet, men så har inte skett. Själv har jag försökt förmå länsstyrelser att göra riktade kontroller av detta. Svaret är att inget tyder på att djur förorsakas lidande i manegen.

Slutligen ljuger Camilla Bergwall när hon påstår att vi inte är överens om vilka djur som ska finnas på den positiva listan. Vårt krav är en lista för all användning av djur för underhållning, tävling och utställning. Vi bryr oss inte om vilka djur den innehåller, bara riksdagen respekterar den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen.

Vi utgår från att Djurens Rätt ställer upp för denna demokratins grundbult!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV