Glöd · Debatt

”Det finns inga vilda djur på svenska cirkusar”

Bild från cirkus i Frankfurt.

DEBATT Tidningen Syre berättar att Djurens Rätt återstartat kampanjen mot vilda djur på cirkus.

I Sverige är det ett pr-knep för att skapa publicitet. Det finns nämligen inga vilda djur på cirkus i vårt land. De två sista arterna relevanta för cirkus, elefanter och sjölejon, pensionerades 2013 på frivillig väg. Sedan dess har Cirkusakademien vid tre regeringsuppvaktningar krävt ett omedelbart förbud av dessa djurslag, utan övergångsperiod. Det var vi som såg till att förbudet kom på plats 1 januari 2019 med omedelbar verkan, inte Djurens Rätt.

Vid uppvaktningarna krävde vi även en positiv lista över vilka djur som ska få användas för uppvisningar, tävlingar och utställningar. Dagens regler gör det möjligt för exempelvis Orionteatern på Södermalm att visa elefanter, apor och andra på cirkus förbjudna arter. Exemplet beror på att Orionteatern under fyra år, i tre olika uppsättningar, engagerade en cirkusdressör med djur.

Mot detta hade Djurens rätt inga invändningar.

Jag kan bara gissa varför lagstiftaren valde dagens ordning att förbjuda vissa vilda djur på just cirkus, men avstod från ett generellt förbud. Troligen beror det på att de inte vill stöta sig med viktiga väljargrupper.

Cirkusakademien kräver att lag, förordning och författningar gäller djurens bästa, inte vem som äger dem, enligt den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen. För detta krav har vi stöd av Sveriges Veterinärförbund.

Varför fortsätter Djurens rätt att slå på oss, istället för att stödja vårt krav?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV