Radar · Integritet

7000 namnunderskrifter mot hormonstoppet till transungdomar: ”Se över beslutet”

Nätverket Translobbyn har under kort tid samlat ihop tusentals namnunderskrifter som skrivits ut och överlämnats till Astrid Lindgrens barnsjukhus.

När Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm nyligen stoppade hormonbehandling till unga transpersoner, väckte det starka reaktioner. Under fredagen överlämnade nätverket Translobbyn närmare 7000 namnunderskrifter till sjukhuset.

6931 utskrivna brev är resultatet av namninsamlingen som tog fart efter beslutet om den indragna transvården, som Syre tidigare berättat om. Det är ledningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus som ligger bakom beslutet och den menar att hormonbehandling kan resultera i allvarliga biverkningar. Detta trots att Socialstyrelsens rekommendationer ser helt annorlunda ut.

Fredrika Gauffin, som är barnläkare och verksamhetschef på Högspecialiserad barnmedicin 2 på Astrid Lindgrens barnsjukhus, sa tidigare till Syre:

– Detta en svår och infekterad fråga. Det finns mycket svag vetenskaplig evidens för hormonbehandling av barn och unga vid könsdysfori. Det råder också splittring i professionen om både behandlingens nytta och risker, och patienternas möjlighet att ge informerat samtycke.

Inte rätt väg att gå

Paloma Halén Román tillhör nätverket Translobbyn som samlat in de närmare 7000 namnen. Hon och hennes vänner överlämnade under gårdagen breven till Astrid Lindgrens barnsjukhus. På plats blev de hänvisade till godsavdelningen och breven ska därefter skickas vidare med internpost till beslutsfattarna.

Vad hoppas ni ska hända nu?

– Självklart hoppas vi att man ska se över beslutet och följa Socialstyrelsens rekommendationer. Vi är uppenbarligen många som anser att unga ska få bästa tillgång till bra vård och god hälsa. Vi tycker det är viktigt att man bedriver forskning på området, men att stoppa hormonbehandlingen är inte rätt väg att gå, säger Paloma Halén Román.

Villkorad vård

Hormonbehandling med så kallade stopphormoner och könskonträra hormoner ska inte upphöra helt, enligt sjukhusledningen. Det kan finnas möjlighet att få hormoner inom ramen för en forskningsstudie – om man är mellan 16 och 18 år. När den studien ska inledas och vilka som ska få ingå, är dock inte beslutat.

Paloma Halén Román är bekymrad över att vården blir villkorad.

– All vård har biverkningar. Men det finns forskning som visar att transvården har en positiv inverkan. Det är mycket problematiskt att barn och unga inte ska få tillgång till medicinsk vård. Vi vet att medicinsk behandling har god effekt på dessa barns och ungas välmående.

Du tror inte det finns en omtanke från Astrid Lindgrens barnsjukhus ledning?

– Beslutet är fattat utifrån barns och ungdomars bästa, men man hamnar fel och tar bort och villkorar den vård som redan finns. Om man ser brister i vården är lösningen att förbättra den, inte att ta bort den helt, säger Paloma Halén Román.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV