Radar · Inrikes

Domstol: Försäkringskassan gör fel i 50 procent av fallen

Olika förvaltningsdomstolar bedömer överklaganden om socialförsäkringen olika.

Försäkringskassan får ofta bakläxa av domstol när det gäller aktivitetsersättning till unga med funktionsnedsättning. I Linköping bedömer domstolen att Försäkringskassan gjort fel i hela 50 procent av fallen. ”Det är en oerhört hög siffra”, säger Mats Edsgården, rådman vid Förvaltningsrätten i Linköping till SVT.

Unga med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning ska ha rätt till aktivitetsersättning om de inte kan arbeta. Men många nekas aktivitetsersättning av Försäkringskassan och blir i stället hänvisade till att leva på anhöriga eller ekonomiskt bistånd från socialtjänsten.

Nu har SVT gått igenom 1 000 domar som visar att förvaltningsdomstolen gett Försäkringskassan bakläxa i 23 procent av fallen. Dessa personer som sökt aktivitetsersättning hade helt enkelt rätt till ersättningen och Försäkringskassan hade fel när de nekade dem den.

Att så många får rätt när de överklagar ligger i linje med tidigare statistik. I mellan 12 och 36 procent av fallen ändras Försäkringskassans beslut i domstol när det gäller socialförsäkringsmål, där aktivitetsersättningen ingår, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Försäkringskassan – ovanligt hård i Linköping

Men en region sticker ut. I Linköping ändrar domstolen Försäkringskassans mål i nästan 50 procent av fallen som rör aktivitetsersättning, enligt SVT:s granskning.

– Det är en oerhört hög siffra, säger Mats Edsgården, rådman vid Förvaltningsrätten i Linköping till SVT.

Av totalt 135 fall ändrades domstolen besluten i 66 fall under den senaste tvåårsperioden. Dessutom har Försäkringskassan inte överklagat ett enda av dessa mål till högre instans.

– Jag tycker att Försäkringskassan borde fundera på hur det står till med tillämpningen om man får 50 procent i ändring i en domstol. Lite självreflektion kanske man ska ägna sig åt då, säger Mats Edsgården.

Försäkringskassan har inte velat ställa upp i intervjun med SVT utan har istället svarat skriftligt i ett mejl:

”Vi vet att våra utredningar måste bli bättre och vi vet också att vi måste bli bättre på att motivera våra beslut. I genomlysningen ingår också att titta på hur vi jobbar med vägledande domar så att de slår igenom i vår tillämpning samt hur vi ska kunna ge våra handläggare bättre stöd i sitt arbete.”, rapporterar SVT.

Så ökar dina chanser att få rätt mot Försäkringskassan i domstol

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har tidigare undersökt vilka personer som får rätt i domstol när det gäller socialförsäkringsmål, alltså bland annat sjukpenning och aktivitetsersättning. Det visar sig att det finns tre sätt att öka sina chanserna att få rätt i domstol mot Försäkringskassan.

Ta hjälp av ett ombud, alltså en person som hjälper en att överklaga. Ta in ny bevisning som visar att du har rätt till ersättningen. Eller be om muntlig förhandling, alltså att ni ses i rättssalen, istället för att förhandlingen bara sker skriftligt.

Chansen att få rätt ökar också om domstolen ber om kompletteringar från Försäkringskassan och från till exempel sakkunnig läkare.

ISF konstaterar att parterna inte är jämnstarka i socialförsäkringsmål. De skriver:

“Den person som ärendet berör saknar ofta kunskaper om socialförsäkringsreglerna och har kanske inte möjlighet att skaffa sig ett ombud. Som motpart står Försäkringskassan och dess professionella processförare. Domstolarna behöver därför ha tillräckligt med resurser för att utreda målen och skriva tydliga domskäl. En generell slutsats av undersökningen är att rättssäkerhet är resurskrävande.

Läs mer om Försökringskassan:

Hon fick rätt mot Försäkringskassan – skuldsattes (Syre 8 /2-2021)

Allt fler hotar Försäkringskassan om att begå självmord (Syre 31/1-2021)

Så har sjukförsäkringen försämrats steg för steg sedan 1970-talet (31/1-2021)