Radar · Miljö

Strid i EU om kärnkraft som hållbar energikälla

Tyskland, Österrike, Luxemburg, Portugal och Danmark tar ställning  i EU mot kärnkraften.

Höga energipriser och kommande förslag från EU-kommissionen rörande den så kallade taxonomin har satt kärnkraften på agendan. Nu har fem medlemsländer gått samman i syfte att hindra att kärnkraft klassificeras som grön energi.

Kärnkraftens vara eller icke vara är återigen en högaktuell fråga, inte minst efter att hårdare formuleringar om utfasning av fossila bränslen fick stryka på foten i Parisavtalets regelbok när Cop26 avslutades. Frågan är i synnerhet brännhet i EU, där elpriserna skenar och besked väntas från kommissionen om den så kallade taxonomin för hållbar finansiering.

Två falanger vässar sina argument. På en sidan befinner sig tio länder, med Frankrike i spetsen, som vill få kärnkraften klassad som hållbar. På den andra har nu Tyskland, Danmark, Österrike, Portugal och Luxemburg gått till gemensam motattack för att stoppa en sådan klassificering, rapporterar Euractiv.

– Vi har gott om bevis för hur farlig kärnkraft kan vara, sa Leonore Gewessler, Österrikes energiminister, vid ett möte i Glasgow den 11 november.

Lobbade under Cop26

I ett gemensamt utlåtande skriver företrädare för länderna att ”[k]ärnkraften är inte förenlig med principen i EU:s taxonomi om att inte vålla betydande skador’”. Någon gång under de närmsta veckorna ska EU-kommissionen lägga fram ett förslag som ska kasta ljus över atomkraftens ställning inom ramen för taxonomiförordningen, den regelbok som sätter villkoren för hållbara investeringar.

Österrike och Luxemburg är de starkaste kärnkraftsmotståndarna i Europa, och under Cop26 tycks de ha använt tillfället för att få över Tyskland, Portugal och Danmark på sin sida, skriver Euractiv.

Sverige hör till de tolv länder som inte har uttryckt stöd för någon av grupperna. I riksdagen är M, KD, SD och L för att kärnkraften ska klassificeras som hållbar i EU:s taxonomi, medan S, MP, C och V är emot, uppger TT.

Läs mer:

Expertgrupp vill inkludera kärnkraft i den nya gröna taxonomin

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV