Radar · Arbetskritik

Kritiserat bemanningsföretag måste betala miljonbelopp i skatt

Hyrlett hyrde ut gästarbetare till företag inom bland annat bygg, städ, lager, jordbruk och industri, enligt deras hemsida.

Bemanningsföretaget Hyrlett gav de lettiska gästarbetarna 15 kronor i timmen som lön. Nu döms grundaren till att betala över 5 miljoner kronor av företagets obetalda skatter, rapporterar tidningen Arbetet.

Det finns människor i Sverige som jobbar under slavliknande förhållanden. Det uppmärksammade Riksrevisionen nyligen i en rapport. Myndigheten kritiserade staten för att inte ha tillräckligt tydlig styrning och regler som hindrar arbetskraftsexploatering.

Bemanningsföretaget Hyrlett hör till ett av de företag som utnyttjade sina anställda. De fick bara 15 kronor i timmen och behövde betala en hög hyra för ett trångt boende som de delade med flera andra lettiska arbetare.

– Jag var som en slav, sade Renars Lazdins, en av gästarbetarna, till tidningen Arbetet år 2019.

Döms till stor skatteskuld

Nu har Hyrletts grundare Maris Sergejenko dömts att betala 5,3 miljoner kronor till svenska staten. Men inte för att han har behandlat sina anställda dåligt, utan för att han också inte betalat skatt.

Hyrlett hade tidigare hävdat att de skulle betala skatter och avgifter i Lettland, eftersom de var ett lettiskt företag som utstationerade anställda i Sverige. Men det höll inte Skatteverket med om.

– Om all omsättning är i Sverige och det är här som man skickar ut och in personer, då är det som vilket svenskt bolag som helst. Då ska man skatta här, sade Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet, Pia Bergman, till Arbetet hösten 2019.

Skatteverket har försökt få Maris Sergejenko att betala skatteskulden under flera års tid, men nu kan han inte överklaga besluten längre. Högsta förvaltningsdomstolen tog inte upp hans överklagan till prövning, och det betyder att förvaltningsrättens dom står fast. I den beslutades att Maris Sergejenko, tillsammans med en anhörig, var personligt ansvariga för företagets skatteskulder.

Syre har sökt Hyrlett men inte fått någon kommentar.

Läs mer om slavliknande förhållanden i Sverige: Brister i insatser mot arbetskraftsexploatering (Syre 18/12-2020)