Radar · Djurrätt

Regnbågar rymde från fiskodling i Storsjön

Fiskodling i Norge.

Fiskar av arten regnbåge har rymt från en fiskodling i Storsjön, rapporterar P4 Jämtland. Detta efter att det gått hål på en fiskodlingskasse i samband med en storm i slutet av augusti. Odlade fiskar kan innebära problem för de vilda fiskarna i området.

Troligen ska en drivande stock ha gjort hål på en av fiskodlingskassarna varifrån ett okänt antal regnbågar ska ha rymt. Enligt P4 Jämtland ska flera sportfiskare också ha rapporterat om fångst av regnbåge i Storsjön på sistone. Men enligt Ivari Valti, vd på Vattfisken AB som driver odlingen, ska det inte handla om några stora mängder fisk som rymt. Det konstaterar han efter en kontrollräkning som företaget gjort.

– Det kan ha simmat ut lite, men det är inga stora mängder, det är det inte, säger han till P4 Jämtland.

Men Länsstyrelsen kräver nu att företaget senast den första oktober redovisar hur mycket fisk som har rymt och vad man gör för att något liknande inte ska ske igen.

Att fiskar kan rymma från odlingar är något som flera organisationer varnat för tidigare. I ett yttrande i ett domstolsmål i samband med en annan fiskodlingsetablering i Storsjön skrev Älvräddarnas samorganisation att rymning från fiskodlingar är vanliga och att det finns risk både för smittspridning till vilda fiskar och för att en konkurrenssituation uppstår. ”Det är uppenbarligen så att det inte är en fråga om det ska hända, utan när och i vilken omfattning”, skrev Älvräddarna enligt Natursidan.

Länsstyrelsen har i ett liknande fall visat att det finns risker för att vild fisk i Storsjön, såsom sik och harr, kan smittas av Bacterial Kidney Disease, BKD-bakterier. De hänvisar också till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), som anser att ”kassodling är förkastligt från smittskyddssynpunkt då vild fisk kan komma i direkt kontakt med den odlade, och dessutom i övrigt uppehålla sig inom samma vattenområde”, skriver Natursidan.

Läs mer:

Hur mår den ”odlade” fisken?

Politiker ointresserade av odlad fisk – ”Möts med suckar”

Ny rörelse vill höja fiskars status: “Ett liv av lidande”