Zoom

Ny rörelse vill höja fiskars status: “Ett liv av lidande”

Uppfödning av cobia-fisk (en aborrliknande fisk) i Ba Ria Vung Tau,Vietnam.

På svenska västkusten öppnas snart en jätteanläggning för så kallad ”odlad” fisk. Men hur mår egentligen fiskarna som föds upp i system skapade av människan? Enligt den nya rörelsen för fiskarnas rättigheter blir det ”ett liv av lidande”.

De forslas till slakt hoppackade och kippande efter syre. I bästa fall har bedövningen – ofta ett slag i huvudet – tagit så att de slipper vara vid medvetande. På många håll i världen föds fisken upp utan skydd från lagar och regleringar. Men nu har djurrättsrörelsen tröttnat.

– Vi har kommit en bit för kyckling, så nu är det dags att ta itu med fisk också, säger Jennifer Kirsch på Fish welfare initiative.

Minst 111 miljarder fiskar finns just nu på uppfödningar.  Och de blir allt fler: runtom i världen planeras  landbaserade jätteanläggningar där fisk ska födas upp, eller ”odlas”, som det kallas på svenska. Utanför Sotenäs på västkusten ska till exempel en anläggning producera 80–100 000 ton lax per år, vilket motsvarar 13–17 miljoner laxar.

De här landbaserade laxfarmarna verkar vara en ny trend. Vi har hört om flera i USA, i Indien och på många andra håll i världen. Vi på Fish welfare intiative tittar på det här just nu, säger hon till Syre.

Vi inledde artikeln med att tala om slakten. Och visst är det en bild som väcker obehag.

– Men jag vill ändå inte poängtera slakten för mycket, för det är bara några timmar jämfört med ett helt liv av lidande, säger Jennifer Kirsch på en föreläsning om rörelsen för fiskarnas rätt – ett av flera inslag om fisk på en stor europeisk djurrättskonferens* som hölls i mitten av augusti.

Marknaden växer

Hon är forsknings- och projektstrateg på relativt nystartade Fish welfare initiative med bas i London. Organisationen drog igång i juli 2019.

Jennifer Kirsch, Fish welfare initiative
Jennifer Kirsch, Fish welfare initiative. Foto: privat

Att det behövs en rörelse för fiskarnas rättigheter är tydligt.

– Många kan inte relatera till fisk och att de känner smärta och fiskarna har försummats i debatten om djurvälfärd till helt nyligen, säger Jennifer Krisch till Syre.

Jennifer Kirsch berättar att volymen fisk i en tidigare uppskattning från FAO väntades växa med drygt 27 procent 2018–2030.

Bilden visar prognosen för hur viltfångad fisk och uppfödd fisk (vattenbruksproduktion) tros utvecklas 1980–2030, enligt FN:s jordbruksorganisation FAO
Bilden visar prognosen för hur viltfångad fisk och uppfödd fisk (vattenbruksproduktion) tros utvecklas 1980–2030, enligt FN:s jordbruksorganisation FAO. Frågan är dock om uppskattningen av uppfödd fisk inte är rejält i underkant. På senare tid planeras flera stora landbaserade fiskuppfödningar i Indien, USA och även en i Sverige. Grafik: Kim Richter

Det finns dock andra, senare uppskattningar som räknar med betydligt större tillväxt i marknadsvärde. Allied market research räknar med att marknaden växer från cirka 258 miljoner US dollar 2017 till 376,5 miljoner 2025 – en årlig tillväxt med cirka 4,8 procent.

Större delen av den fisk människor äter är uppfödd, inte vildfångad. Fiskar i fångenskap är många gånger fler än kycklingar, mellan tre och drygt tio gånger, beroende på hur man räknar, enligt siffror från Sentience Institute.

Äter fisk levande

Få vet särskilt mycket om hur fiskarna har det. Och samtidigt existerar på många håll fortfarande den felaktiga uppfattningen att fiskar inte kan känna lidande och ångest, trots att större delen av vetenskapen är överens om detta sedan 2003. Till exempel visade en genomgång av 98 studier 2019 att fiskar lider på samma sätt som däggdjur.

Den som engagerar sig för fiskarna kan därför behöva stålsätta sig lite grann.
– I vissa länder är det vanligt att äta fiskar levande, eller att laga till dem levande. Du måste vara beredd på det, säger Jennifer Kirsch till de samlade djurrättsengagerade.

Det finns fyra typer av uppfödningar för fisk: dammar, “raceways” – fiskuppfödning i vattendrag, landbaserat recirkulerande vattenbruk (RAS), och uppfödning i öppna kassar till havs eller sjöss. Det sistnämnda är det som används i norska laxodlingar.

Intensiv eller extensiv

Att något system skulle vara bättre eller sämre går inte att säga. För även om en del fisk lever naturligt i dammar blir det inte bra om dammen packas med fisk. Allt beror på hur det sköts, vilka fiskarter som föds upp och och hur många fiskarna är.

Man brukar tala om extensiv och intensiv uppfödning. Så vad innebär det?

Jennifer förklarar: I en extensiv uppfödning lever fisken av den plankton som finns och oftast kontrollerar man inte vattenkvaliteten. Ett extensivt system är mer naturligt och ”sköter sig själv”. I intensiva system får fiskarna foder och systemet får gödningsmedel och syre för att maxa produktionen.

Hon visar två bilder från en uppfödning av karpar, störar och foreller i Tyskland. På den ena syns en karp med köttsår på huvudet.
– Ett problem är att arter som i naturen vill kunna simma undan och vara för sig själva inte alltid kan göra det i uppfödningar, säger hon.

Föder upp fisk i trädgården

Fish welfare initiative har undersökt förhållandena på fiskfarmar på flera håll i världen. I Vietnam och Indien är fiskodling vanligt men uppfödningarna är ofta småskaliga. Människor har en liten fiskodling i sin trädgård och föder upp för att sälja på lokala marknader eller till husbehov. Fisken lever av alger, men ibland får den fiskfoder också. Ett problem är att fiskarna ibland forslas till slakt obedövade och tätt ihoppackade i hinkar.

Tunnläppad multe är en vanlig farmad fisk
Tunnläppad multe är en vanlig farmad fisk. Den här är drabbad av parasiter som ses som utbuktningar under huden. Foto: Fish welfare initiative

– De farmare vi pratat med var oftast öppna för att samarbeta med ideella organisationer för att förbättra villkoren för fisken, berättar Jennifer Kirsch.

I Nordamerika och Europa är landbaserade recirkulerande vattenbruk, RAS, vanliga. Ett stressigt moment för fiskarna är när de samlas ihop i nät inför slakt. Det här är även vanligt i dammar och öppna kassar till havs och sjöss i hela världen.

Fish welfare initiative har gjort en miniundersökning bland 17 fiskuppfödare i Indien.
– De tyckte att miljö, sjukdomar och parasiter var de största utmaningarna. Det visade sig också att 25 procent aldrig kollade vattenkvaliteten över huvud taget. Lika många kollade men bara om något hade hänt, oftast att fiskar hade självdött.

Börja använda de goda idéerna

Fish welfare initiative vill både höja kunskapsnivån och fiskens status och rent konkret jobba för bättre villkor genom samarbete med fiskfarmar i hela världen. Jennifer Kirsch började sitt jobb i februari i år och har fått positiv respons från både fiskfarmarnas organisationer och allmänheten.

– Jag är överraskad över hur många som bryr sig om fisk, det är uppmuntrande. Det är tydligt att det finns många bra idéer där ute från människor som jobbat med de här frågorna länge. Nu behöver vi bara börja använda dem också.
 

* Fotnot:
Konferensen Care for animal rights in Europe 2020 hölls online den 16-18 augusti. Ett av konferensens många teman var fisk. Artikeln baseras på föresläsningen och en intervju med Jennifer Kirsch.

Problemen med fiskodlingar

Parasiter och sjukdomar.
Fiskarna kan inte utföra sina naturliga beteenden, till exempel vandra eller dra sig undan.
Skadar miljön.
Kan vara hälsovådliga för människor som äter dem om de innehåller virus och parasiter. Även antibiotikaanvändningen är till skada för oss människor och bidrar till resistenta bakterier.
Läs mer: www.fishwelfareinitiative.org/why-fish-welfare

Vilka djur är flest?

Många tror att kycklingar är de vanligaste djuren i livsmedelsindustrin. Men det stämmer inte, inte ens om man lägger ihop kyckling för kött med kyckling för ägg.
1. Tilapia (fisk)
2. Kyckling för kött
3. Pangasius ( fisk)
4. Malartade fiskar
5. Kyckling/hönor för ägg
6. Lax
7. Nötkreatur
8. Ankor
9. Får
10. Getter
Listan rankar djur efter hur många som finns (levande) vid ett givet ögonblick i livsmedelsindustrin. Källa: Sentience Institute, 2016

Vilka fiskmärkningar är bäst ur djurskyddssynpunkt?

I Sverige är ASC den vanligaste märkningen för så kallad “odlad” (uppfödd) fisk. Certifieringen backas upp av miljöorganisationen WWF. Men även om ASC just nu ser över sina kriterier för djurvälfärd, finns det bättre märkningar.
Den mest avancerade märkningen när det gäller djurvälfärd är RSPCA assured som används i Storbritannien. Den gäller även för andra uppfödda djur.
Den bästa globala märkningen är Friend of the Sea.
Global gap är en annan märkning som FWI har gett rådet att ta fram mer detaljerade standarder för djurvälfärd, något de int gjort ännu.
ASC jobbar just nu med att förbättra sina kriterier för djurvälfärd.
Läs mer:
ASC, Aquaculture stewardship council: https://www.asc-aqua.org/
Friend of the sea: https://friendofthesea.org
Global gap: https://www.globalgap.org
RSPCA assured, Royal society for the prevention of cruelty to animals: https://www.rspcaassured.org.uk/
Källa: Jennifer Kirsch, FWI

Här finns de svenska fiskodlingarna

I mars blev det klart att det ska byggas en stor laxodling i Sotenäs kommun på västkusten. Planen är att föda upp 80–100 000 ton Atlantlax per år i 280 stora vattentankar på land (motsvarar 13–17 miljoner laxar per år vid en vikt på sex kg).
Men redan idag finns flera fisk- och skaldjursfarmar i Sverige. Många är småskaliga och marknadsförs som mer ekologiska, hållbara alternativ till viltfångad fisk. Här är några av dem:
Arctic Roe of Scandinavia, föder upp stör med målet att producera störrom. Markaryd, Småland.
Akvaponi i Roslagen. Projekt för att sprida kunskap om så kallad akvaponi, ett system där växter och fisk samverkar. Norrtälje, Uppland.
Gårdsfisk. Föder upp tilapia som marknadsförs som ett mer hållbart alternativ till den rödlistade ålen. Åhus, Skåne.
Norrstyle Sweden, odlar gös och karp. Nyköping, Sörmland.
Smögenlax. Föder upp lax och odlar kiselalger. Smögen, Bohuslän.
Urban seafood, projekt under utveckling som ska ta fram ”hållbart och hälsosamt protein”.
Vegafish, föder upp vannameiräkor (jätteräkor) genom larver som importerats från USA. Lysekil, Bohuslän.
Källa: Agfo.se, uppdaterad 27 juli 2020 + företagens egna hemsidor

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV