Radar · Migration

Barn till svenska IS-kvinnor tvångsomhändertagna

Hur barnen till kvinnor som anslutit sig till IS ska behandlas har blivit en svår fråga i många europeiska länder.

Svenska myndigheter har tvångsomhändertagit barn till de IS-kvinnor som utvisats till Sverige, rapporterar Svt nyheter.

Fem svenska IS-kvinnor, med sammanlagt tio barn, utvisades i fjol från Turkiet och Syrien. Nu har samtliga tvångsomhändertagits av svenska myndigheter, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Varje barns behov av vård har prövats individuellt, men utgången har blivit detsamma för alla.

– Domstolarna har sett väldigt allvarligt på att föräldrar ha begivit sig dit med barn eller att fortsätta bilda familj där nere. Vissa barn kan ha suttit i fångenskap hela sitt liv, säger Jonas Trolle, chef på center för våldsbejakande mot extremism, till Svt nyheter, som har tagit del av domarna.

Av domarna från förvaltningsrätten framgår bland annat att ett av barnen, en fyraåring, har visat tecken på hur en avrättning går till genom att dra sina fingrar över halsen. Ett annat barn ska ha gifts bort när hon var tolv år gammal.

– Flera av dem kanske inte har den problematik som barn generellt har när man blir föremål för socialtjänstens insatser. De kanske snarare är avstängda och väldigt stillsamma och inte utåtagerande som vi kanske är mer vana vid, säger Jonas Trolle till Svt.

Syre har tidigare skrivit om problematiken kring att separera barnen från föräldrarna. Du kan läsa mer om det här: Akut läge för svenska IS-barn – kan bli separerade från sina mammor

Läs mer: 

Panelen – om IS-barnen

Två år senare lever barnen fortfarande bland IS-terrorister

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV