Glöd · Syrepanelen

Panelen – om IS-barnen

En albansk delegation följer en barnfamilj hem från ett av IS läger i nordöstra Syrien.

Många andra länder har börjat hämta hem barn – och i de flesta fall deras mammor – från IS-lägren i Syrien. Den svenska regeringen säger att mammorna inte ska tas hem, eftersom de ska ställas inför rätta i Syrien, och att det är svårt att ta hem barnen utan deras mammor. Hur anser du att man borde göra?

Forum Civs medlem War child, tillsammans med många barnrättsorganisationer, har med Rädda barnen i täten lyckats föra upp barnperspektivet i debatten om IS-barnen. De pekar på det uppenbara. Att barn som fötts i kalifatet av svenska mödrar eller förts dit från Sverige inte haft ett val. De är barn som upplevt stora trauman och de bör genast föras till Sverige, ihop med sina mödrar. Vuxna svenskar som rest till IS kan ställas inför rätta, i Sverige. Att förvägra barnen rättigheter som deras medborgarskap ska garantera, är att hålla dem gisslan för brott de inte begått.

Labangalatika Dasi, 59 år, it-tekniker

Det borde vara självklart att ta hem barn som sitter i fångläger. Det borde vara självklart att ge asyl till flyktingar i båtar på havet. Det är så mycket som skulle vara självklart, har man ens försökt få mammorna utlämnade, det är väl inte ovanligt att man lagför misstänkta brottslingar i deras hemland?

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Vi ska inte reducera kvinnorna som åkte till ”viljelösa mammor”. Många var ideologiskt drivna fundamentalister som aktivt och entusiastiskt önskade bidra till brott mot mänskligheten. Med berått mod tog med oskyldiga barn till en livsfarlig plats. Sverige har självklart ett ansvar för svenska medborgare och barnen. Men svenska staten är inte resebyrå eller räddningsstyrka. Det är upp till kvinnorna om de vill separeras från sina barn och staten kan inte göra så mycket i detta läge.

Willi Reichhold, 66 år, aktiv i Palestinagruppen och patientstödsgruppen

Det är pinsamt hur osolidariskt Sverige har blivit. Inte bara i denna fråga. I flera EU länder har det demonstrerats för och skrivits mycket om att regeringen skulle acceptera barn från Moria och andra läger. Här är det dödstyst. Är vi en humanitär världsmakt, Stefan Löfven?

Ami Hedenborg, 51 år, pressansvarig och talesperson, Amnesty International svenska sektionen

Amnesty anser att barnen ska tas hem till Sverige tillsammans med sina mödrar. Barn ska aldrig straffas för brott som deras föräldrar är misstänkta för, och att separera barnen från deras mödrar i Syrien är inte ett alternativ, av flera skäl. Att ta hem barnen med deras mödrar innebär heller inte straffrihet. I Sverige har vi två system på plats som inte finns på plats i Syrien. Vi har system för att utreda lämplighet som vårdnadshavare och vi har system för att utreda misstänkta terrorbrott. Och vid beslut om barnets framtid måste förstås barnets bästa stå i fokus, enligt barnkonventionen.

Gunnel Malm 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

Ska vi skilja barnen från deras mammor, hur reagerar de när de växer upp och förstår? Vill vi ha hem radikaliserade kvinnor och, kanske, barn? Hur vet vi att kvinnorna, ärligt, har ångrat sig? Det här är världens svåraste fråga och jag är glad jag inte är politiker längre som ska besluta om detta. Som medmänniska tycker jag mödrar och barn borde få komma hem, men rädslan finns för nya terrorattentat.

Martin Nihlgård, 50 år, generalsekreterare, Individuell människohjälp

Barn ska aldrig göras ansvariga för sina föräldrars brott. Sverige har ett givet ansvar för sina medborgare, även barn till kriminella. Enda chansen att ge de här barnen ett värdigt liv och för Sverige att ta sitt ansvar är ta hem barnen till Sverige snarast. Det har andra länder klarat av, då kan också Sverige.