Radar · Inrikes

MP: Ställ krav på skolgårdsyta

Många skolor når inte upp till rekommendationen om hur stor skolgården ska vara, men det kan det bli ändring på.

Det finns inga regler för hur liten en skolgård ska vara. Men nu vill Boverket tvinga kommunerna att ge barn och elever en viss yta vid nybyggen av förskolor, skolor och fritidshem, rapporterar tidningen Läraren.

Boverket rekommendationer över hur skolgårdarna i Sverige bör se ut har inte hjälpt. I stället har barnens utrymme för utelek krympt.
Nu får Boverket ett nytt uppdrag av regeringen att se över sina rekommendationer och remisstiden löper ut 7 juli 2021.

– Att nedprioritera barns lekytor är att nedprioritera framtiden. Det behöver bli lättare att ställa krav på de ytor som planeras för barn när kommuner bygger nytt, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi (MP) till Läraren.se.

Syre har tidigare uppmärksammat att friskolornas skolgårdar hamnat under SCB:s sekretess. Något som tidningen Läraren var först med att rapportera och tidningen har i flera artiklar granskat skolgårdarnas stora skillnader mellan olika kommunala skolors gårdar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV