Radar · Mänskliga rättigheter

Fredskämpen Maj Britt Theorin har avlidit

Maj Britt Theorin på sin 85-årsdag.

Den socialdemokratiska politikern Maj Britt Theorin har gått bort. Hon var en förgrundsgestalt inom nedrustningen av kärnvapen och hade en rad FN-poster. Dessutom var hon aktiv Natomotståndare.

– Jag är optimistisk. Om tio år tror jag att vi ser början till en kärnvapenfri värld, sade Maj Britt Theorin till Syre år 2018.

Men det fick hon tyvärr aldrig uppleva. Den 6 april i år avled hon, 88 år gammal.

Maj Britt Theorin var en pionjär när det gäller fredsfrågor. Under 1980-talet ledde hon den svenska nedrustningskommittén och blev en av de skarpaste kritikerna till Jas-projektet.

Därefter spelade hon en viktig roll inom bland annat Canberra-kommissionen år 1995–1996. Där jobbade hon som enda kvinna med att ta fram en konkret plan för hur nedrustningen av kärnvapen skulle gå till. Denna plan var en av flera föregångare till FN:s konvention om kärnvapenförbud. Maj Britt Theorin var under flera år även ordförande i Internationella fredsbyrån. Organisationen, som är världens äldsta fredsorganisation, skriver nu att de sörjer henne.

Maj Britt Theorin jobbade också med fredsfrågor i FN och satt bland annat som ordförande i flera expertgrupper. Dessutom har hon suttit i riksdagen och i Europaparlamentet för Socialdemokraterna.

År 2013 tilldelades hon Ickevåldspriset i Martin Luther Kings anda. I motiveringen framhölls hennes ”outsinliga energi och smittande entusiasm i sitt livslånga engagemang för fred”.

Förutom freds- och nedrustningsfrågor har Theorin genom åren varit en viktig röst för kvinnors rättigheter världen över.

Läs mer om Maj Britt Theorin: Socialdemokratins sista fredsduva? (Syre 8/2-2018).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV