Radar · Inrikes

Italien öppnar sin första fabrik för insektsfoder

Syrsor på veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Italiens första fabrik för insektsfoder till djur är på gång att öppna i provinsen Alessandria, i nordvästra Italien, rapporterar EFA News.  
Planen är att lokala matproducenter ska kunna lämna in sitt överskottsavfall som de inte använder för att föda upp larver med.  

– Från ett ton avfall kan vi få 200 kilo larver och lika mycket avfall från larverna som fungerar utmärkt som gödning, säger Giuseppe Tresso, chef över anläggningen, till EFA News. 

Under året planeras fyra insektsfabriker att öppna i provinsen. Tanken är att insektsfoder ska minska behovet av inport av djurfoder, bland annat fiskmjöl. 

Än så länge är det inte lagligt att producera djurfoder av insekter inom EU, men flera företag satsar på tekniken och räknar med att det kommer bli lagligt i framtiden. Däremot får vissa insekter, som mjölmask, hussyrsor och gräshoppor, sedan i höstas säljas som livsmedel i Sverige. 

Kritik har riktats mot att använda insekter i mat och djurfoder bland annat då en stor del av jordens insekter riskerar att utrotas.

I Europa har antalet insekter minskat med 25 procent under de senaste 30 åren. En forskningsrapport har bland annat visat att en ökad mängd koldioxid i atmosfären har lett till minskade näringsämnen i växter vilket därmed resulterat i en minskning av mängden gräshoppor på prärien i Kansas, USA.

Insekter kan också, som andra animaliska livsmedel, innehålla sjukdomsframkallande bakterier tungmetaller och andra giftiga ämnen i insekter, enligt Livsmedelsverket. Och trots att de får säljas som livsmedel har de inte bedömts som säkra av EU.

Läs mer: Forskare chockade över minskat antal insekter