Radar · Miljö

EU-parlamentet röstar för koldioxidskatt

Rök bolmar upp från en fabrik.

EU-parlamentet har nu röstat igenom den initiativrapport som efterlyser en koldioxidskatt på vissa importerade varor. Det innebär att den som vill importera en vara till EU först måste betala för de koldioxidutsläpp varan ger upphov till.

Under onsdagen röstade EU-parlamentet för initiativrapporten som efterlyser en så kallad koldioxidskatt, eller Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM med 444 röster för, 70 emot och 181 nedlagda röster.

Koldioxidskatten, som innebär att den som importerar varor från något land utanför EU ska betala för koldioxidutsläpp som varan gett upphov till, är tänkt att fungera som en gränsjusteringsmekanism som förhindrar att företag flyttar sin verksamhet utanför EU för att komma runt utsläppskraven inom unionen. Detta ska i sin tur gynna de globala utsläppsmålen i linje med Parisavtalet då det också kommer att minska utsläpp i andra länder där EU-företag har sin produktion.

– EU är världens största koldioxidimportör, med nettoimport av varor och tjänster i EU som representerar mer än en femtedel av våra koldioxidutsläpp. Det är uppenbart att detta hindrar vårt arbete mot den globala upphettningen och undergräver våra möjligheter att bli en klimatneutral union senast 2050 som EU:s klimatlag slår fast, säger Jytte Guteland (S), samordnare för S&D-gruppen i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet där dessa ärenden har behandlats, i ett pressmeddelande.

Jytte Guteland (S) understryker vikten av att CBAM inte får missbrukas som ett verktyg för ökad protektionism inom EU.

– Att EU inför en mekanism för justering av koldioxid kan vara pusselbiten som saknas i vår strävan att minska våra egna utsläpp men också för att säkerställa att ansvaret för att stoppa den globala upphettningen också delas av andra aktörer utanför EU. Det är viktigt att denna mekanism inte blir ett dolt verktyg för ökad protektionism utan att det blir just ett starkt ekonomiskt incitament att utveckla produktionsmetoder med lägre klimatavtryck och främjar ny teknik, säger Jytte Guteland (S).

Hon uttrycker viss oro över att ett ändringsförslag om fri tilldelning i utsläppshandeln från EPP-ledamöter fått majoritet i parlamentet. Enligt Guteland skulle det kunna leda till att importerade varor åläggs avgifter medan den inhemska produktionen inte betalar för sina utsläpp då de får fri tilldelning av utsläppsrätter.

– Det är förstås negativt då det vattnar ur prissignalen och klimatnyttan. Dessutom är det mycket tveksamt om det är förenligt med WTO-regler, eftersom att det skulle kunna klassificeras som protektionism.

Vad händer nu?

Under andra kvartalet 2021 väntas kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag om koldioxidskatten (CBAM) som en del av den europeiska gröna given (ett initiativ för att göra EU klimatneutralt till 2050). I samband med det väntas också ett förslag om hur intäkterna som skatten genererar ska finansiera en del av EU:s budget.

Läs mer: 

Första steget taget mot EU:s ”koldioxidtullar”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV