Radar · Miljö

Första steget taget mot EU:s ”koldioxidtullar”

Carbon Border Adjustment, CBA, den så kallade koldioxidtullen  ska förhindra att utsläpp flyttar utomlands när EU skärper sin klimatpolitik.

EU-parlamentets handelsutskott gav under torsdagskvällen ett första grönt ljus till att sätta ett pris på de koldioxidutsläpp som sker innan varor importeras till unionen. ”Den principiella betydelsen är stor”, säger eu-parlamentarikern Karin Karlsbro (L) som varit rapportör i frågan.

I takt med att EU skärper sin klimatpolitik ökar risken för att utsläppen istället flyttar utomlands. För att motverka det har så kallade koldioxidtullar diskuterats inom EU eller Carbon Border Adjustment (CBA). Det innebär att den som vill importera en vara till unionen först ska betala för de koldioxidutsläppen varan ger upphov till.

Nu har ett första steg mot de så kallade koldioxidtullarna tagits av parlamentets handelsutskott. Arbetet har letts av den svenska liberala eu-parlamentarikern Karin Karlsbro. Men hon vill inte kalla det för tullar.

– Det är en prissättning på koldioxid, syftet är inte att hindra handel eller vara protektionistisk utan syftet är att hindra koldioxidutsläpp och att vi ska kunna handla på ett hållbart sätt, säger hon.

"Förorenaren ska betala"

Behovet har uppstått i avsaknad av en global prissättning på koldioxid, något som riskerar att snedvrida konkurrensen för nationer i världen som vill föra en mer ambitiös klimatpolitik, förklarar Karin Karlsbro vidare.

– Att förorenaren betalar är en viktig byggsten i klimatpolitiken, det här är för att upprätthålla den principen, säger hon.

I arbetet som föregått utskottets beslut har Karin Karlsbro tillsammans med sina kollegor i den liberala gruppen undersökt om mekanismen är förenlig med WTO:s regler och de handelsavtal EU ingått. En första bedömning är att det är förenligt.

– Men då måste det ta sikte på koldioxidutsläpp och motiveras av klimatskäl, där är det viktigt att man är noggrann i hur det utformas och att det görs i full transparens med våra handelspartners.

"Ett första steg"

Pengarna mekanismen ska genera vill Karin Karlsbro går till klimatbistånd och klimatinvesteringar. Men utskottets ställningstagande är bara det första i en lång rad beslut som väntar innan mekanismen kan vara på plats.

Nu ska ytterligare tre utskott säga sitt, sedan ska alla ställningstagandena sammanfogas till ett gemensamt som parlamentet kan rösta om. Ett dokument som eu-kommissionen sedan ska ta med sig inför arbetet med ett skarpt förslag som väntas i vår.

– Det här är ett första men jätteviktigt steg, säger Karin Karlsbro.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV