Radar · Politik

Sametinget får mer att säga till om – men kan köras över

Regeringen hoppas få stöd i riksdagen för en så kallad delegationsordning som ska ge Sametinget inflytande vid exempelvis gruvetableringar och skogsavverkningar.

Sametinget ska få säga sitt när exempelvis nya gruvor etableras i samiska områden. Det är innebörden av ett lagförslag som läggs på riksdagens bord. Men i Sametinget önskar man sig vetorätt. ”Vi är en koloni där staten plockar ut sina mineraler”, säger Håkan Jonsson, styrelseordförande i Sametinget.

På torsdagen klubbade regeringen förslaget till en så kallad konsultationsordning som ska stärka Sametingets inflytande i frågor som rör det samiska samhället. Regeringen, myndigheter, regioner och så småningom även kommunerna blir – om förslaget får stöd i riksdagen – skyldiga att konsultera Sametinget i frågor som anses viktiga för det samiska folket.

– Det är en kompromiss, men ett steg framåt som ger det samiska folket större möjligheter att vara med i processer som rör samerna, säger Håkan Jonsson.

Etablering av nya gruvor hör till de frågor som kommer att omfattas av den nya lagen. Under de kommande åren väntas ett stort antal nya gruvor öppna och de flertalet ligger i samiska områden. Också vid exempelvis skogsavverkningar och etableringar av vindkraftparker kommer myndigheter nu föra dialog med Sametinget om lagen blir verklighet. Men något mandat att stoppa sådana projekt får inte de samiska företrädarna, vilket Håkan Jonsson helst hade sett.

– Vi är en koloni där staten plockar ut sina mineraler och sin skog. Beslut fattas ofta över våra huvuden, inte sällan på godtyckliga grunder, säger han.

Regeringen hoppas på Centerpartiet

Om lagen inte får tillräcklig effekt behöver den vässas längre fram, enligt Håkan Jonsson.

– Vi hoppas att konsultationsordningen ska göra att vi kommer kunna vara med och påverka mer. Min erfarenhet är att det är svårare att köra över människor om man sitter ner vid ett runt bord. Annars måste vi sätta oss ner med regeringen igen och säga att ”det här fungerar inte”.

Vägen fram till det förslag regeringen nu lägger på regeringens bord har varit lång. Det förslag som regeringen la fram i fjol drogs tillbaka då Centerparitet sa nej liksom högeroppositionen. Kritiken var kraftig från bland andra LRF och skogsindustrin som menade att förslaget var ett hot mot skogsbolag och markägare.

Genom att kommunerna nu ska omfattas först två år efter att lagen trätt i kraft hoppas man nu få med sig Centerpartiet och därmed få majoritet i riksdagen.

Läs mer:

Samer välkomnar förnyat fokus på urfolkens betydelse för den biologisk mångfalden

Urfolk lämnar kulisserna – kräver ökade rättigheter

Valet till Sametinget: Kan sprickan som staten skapade överbryggas?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV