Radar · Migration

EU vill ändra asylrättsregler för gränsländer

Migranter i närheten av gränsen mellan Polen och Belarus.

Polen, Lettland och Litauen ska i sex månader tillåtas kringgå vissa asylrättsregler, enligt EU-kommissionens förslag som svar på krisen vid gränsen till Belarus. ”Länderna ska få tillräcklig flexibilitet för att hantera denna situation”, säger EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson.

Krisen i gränsområdena mellan främst Polen, Litauen och Belarus har pågått sedan i somras. Tusentals migranter, främst från Irak och andra länder i Mellanöstern, har flugit till Belarus och sedan själva eller med hjälp av belarusiska myndigheter tagit sig till gränserna mot EU-länderna Polen och Litauen i syfte att söka asyl i EU.

EU anklagar Belarus för att ha organiserat resorna och lurat migranterna och kallar det hela för en ”hybridattack” mot EU.

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen sitt förslag som innebär att Polen, Lettland och Litauen ska undantas från delar av EU:s asylrättsregler i sex månader. Förslaget väntas få klartecken snart, efter att ha godkänts av en majoritet medlemsländer.

– Även om situationen vid gränsen håller på att de-eskalera måste vi fortsätta vara vaksamma. Jag tror inte ett ögonblick att vi kan lita på den belarusiska regimen, säger Ylva Johansson på en pressträff om förslaget.

"Mer flexibilitet"

Förslaget innebär i praktiken att en person som kommer till de tre EU-länderna från Belarus ska kunna hållas i så kallade asylberedningscenter i upp till fyra månader i väntan på beslut, även om det enligt kommissionen inte nödvändigtvis innebär att den asylsökande frihetsberövas under tiden. Det är tre månader längre än vad som är tillåtet i dag.

Åtgärderna beskrivs i ett pressmeddelande från kommissionen som ”extraordinära och exceptionella”.

– Det här ger länderna mer tid på sig att hantera registreringen av asylsökande, säger Ylva Johansson.

Om migranterna inte vill söka asyl i länderna i fråga så ”får de väl åka tillbaka till hemlandet”, säger Johansson.

– Man kan inte välja var i EU man vill söka asyl.

Det ska enligt förslaget bli lättare att skicka tillbaka personer till deras hemländer, men att tvinga migranterna att återvända över gränsen till Belarus, så kallade ”push-backs”, ska förbli olagligt.

Länderna har dock fortfarande vissa skyldigheter gentemot migranterna, de ska bland annat garantera tak över huvudet, mat, kläder och sjukvård vid behov. Kommissionen framhåller samtidigt att migranterna ska ha rätt till juridisk hjälp och en närvarande domare när de söker asyl. Enligt förslaget ska detta ske inom fyra veckor, jämfört med nuvarande regler som kräver att asyl söks inom max tio dagar.

Förlänger undantagstillstånd

Sent på tisdagen förlängde Polen samtidigt det kontroversiella undantagstillståndet vid gränsen.

Det gör att inrikesdepartementet fortsatt kan stoppa alla som inte bor i området – inklusive journalister och hjälporganisationer – från att vistas i gränsområdet, där tusentals migranter från främst Mellanöstern har stoppats från att komma in i EU.

Polsk opposition och människorättsorganisationer tycker att undantagstillståndet ger departementet för stor makt.

Läs mer:

Amnesty: EU måste ta tydligare ställning för mänskliga rättigheter

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV