Radar · Miljö

Klimataktivister döms efter manifestation

Kungsgatan i centrala Stockholm blockerades i samband med klimataktionen i augusti i år.

Två medlemmar i aktiviströrelsen Extinction Rebellion döms till böter för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en massaktion i centrala Stockholm.

Två klimataktivister, hemmahörande i Örebro respektive Stockholm, döms i tingsrätten till 30 dagsböter på totalt 1 500 kronor vardera, för att ha blockerat trafiken och inte lytt polisens order i samband en manifestation genomförd av klimatnätverket Extinction rebellion i Stockholm i år.

Enligt tingsrätten ska aktivisterna ha stört den allmänna ordningen då de blockerat Kungsgatan i centrala Stockholm i samband med manifestationen och vägrat flytta på sig när polisen befallt dem att göra det.

Aktivisterna själva nekar till brott och menar att folksamlingen på Kungsgatan inte störde den allmänna ordningen samt att polisens ingripande inte var proportionerligt i förhållande till demonstrationsrätten.

Manifestationen ”Massaktion Stockholm” som syftade till att uppmärksamma klimatfrågan, ägde rum i Stockholm den 28 augusti i år, vilket Syre rapporterade om.

Syre har sökt Extinction rebellion för en kommentar.