Radar · Djurrätt

SVT fälls för rubrik om Djurens rätt

SVT Text fälls för rubriken "Brottslighet präglar Djurens rätt".

Under 2019 granskade SVT Djurens rätts kopplingar till olaglig djurrättsaktivism. Organisationen anmälde SVT till Granskningsnämnden för två publiceringar. SVT Text fälls för rubriken ”Brottslighet präglar Djurens rätt”. Inslaget som sändes på Rapport frias.

Den 15 mars 2019 berättade Syre att Djurens rätt hade anmält SVT till Granskningsnämnden för radio och tv. Bakgrunden var den granskning som SVT publicerade den 7 februari samma år.

SVT hade granskat olaglig djurrättsaktivism och kunde visa att Djurens rätt hade tidigare anställda som var dömda för brott för nästan tjugo år sedan. Organisationen ansåg att SVT Rapports inslag fick tittaren att tro att Djurens rätt var en organisation med kopplingar till brottslighet, trots att organisationen på sin hemsida tar avstånd från kriminalitet. 

– Det som hittades i SVT:s granskning har förstorats och vinklats oproportionerligt och därför vill vi nu pröva fallet, sade Moa Richter Hagert på Djurens rätt till Syre när anmälan hade lämnats in.

Även en rubriksättning på SVT Text anmäldes: ”Brottslighet präglar Djurens rätt”. Rubriken ändrades samma dag till ”Brottskopplingar inom Djurens rätt”. Trots den snabba ändringen fälls SVT Text i granskningsnämnden.

I sin bedömning skriver Granskningsnämnden:

”Enligt nämndens bedömning var rubriken under morgonens sändning om att den aktuella organisationen ”präglas av brottslighet” missvisande. Sändningen mellan kl. 06.02 och 10.43 strider därför mot kravet på saklighet. Att rubriken ändrades senare samma dag ändrar inte denna bedömning.”

Inslaget på Rapport friades av nämnden. 

– Vi är nöjda med att den rubriken fälldes. Rubriker används för att jaga klick, men det måste finnas någon balans och saklighet. Att annat i granskningen friades i nämnden är vi mindre nöjda med, men vi gläds åt att granskningsnämnden också såg det orimliga i SVT Text:s ordval, säger Sarah Mansouri, kommunikationschef på Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.