Radar · Miljö

Hundratals riskkemikalier kan hamna i maten

Hundratals riskkemikalier kan finnas i material som kommer i kontakt med livsmedel, enligt en ny internationell studie.

En stor del av de kemikalier som kan finnas i material som har kontakt med livsmedel kan vara riskkemikalier. Det skriver en internationell forskargrupp i en artikel som nyligen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environment International.

Forskarna har identifierat 12 285 ämnen som kan finnas i material som har kontakt med livsmedel. 608 av dessa visade sig vara riskämnen som behöver ersättas. Man hittade också ytterligare 1411 ämnen, som inte har klassificerats som riskämnen, men som kan innebära risk.

Enligt forskargruppen saknades det även faroinformation om en fjärdedel av de ämnen som avsiktligt tillsats i material som är i kontakt med livsmedel.

Kemikalierna som har kartlagts finns nu i en fritt tillgänglig databas, skapad av forskarna.

”Kemisk exponering från matkontaktmaterial som förpackningar måste adresseras systematiskt, och om det finns riskämnen måste de tas bort – och inte ersättas med andra, mindre studerade kemikalier som visar sig vara beklagliga ersättningsämnen, som BPS som ersatte BPA. Att få bort de toxiska ämnena är nödvändigt när samhället går mot en cirkulär ekonomi och ökar användningen av återvunna eller alternativa material. Den här databasen gör det möjligt för intressenter att tackla den här uppgiften på ett systematiskt sätt”, säger Jane Muncke, verkställande direktör för Food Packaging Forum som deltagit i studien, skriver Aktuell hållbarhet.

Läs mer om farliga kemikalier i mat: Forskare i upprop mot farliga kemikalier i matförpackningar