Radar · Inrikes

Allt mindre kött på tallriken – men färre vegetarianer i år

Trenden med mindre kött håller i sig.

Trenden fortsätter: Köttkonsumtionen minskade i Sverige under 2019, enligt en rapport från Jordbruksverket. Samtidigt visar en annan ny undersökning att andelen som följer en vegetarisk eller vegansk diet har minskat i år.

Mellan 1980 och 2016 ökade köttkonsumtionen kraftigt i Sverige, men sedan 2016 minskar den, och nu visar färska siffror från Jordbruksverket att den avtagande trenden fortsatte under 2019. Minskningen det året var 3,7 procent och konsumtionen landade på 48,8 kilo kött per person. Sedan 2016 är minskningen drygt 8 procent.

Samtidigt äter vi fortfarande enormt mycket mer kött än 1980, då vi åt 27, 5 kilo per person. Mest är det konsumtionen av fjäderfän, alltså främst kyckling och kalkon som ökat, från 4 till 21 kilo per person och år.

Griskött minskar kraftigt

För griskött ses däremot en starkt minskande trend. 2019 minskade konsumtionen med 11,5 procent, till cirka 13 kilo.

När det gäller mjölk minskade konsumtionen per person med knappt 3 procent under 2019, till 95 liter per person. Totalt har konsumtionen minskat med 48 procent sedan 1980. Även smör och margarin har minskat med nästan 40 procent. Däremot ökar grädde och ost.

Vi äter även mindre fisk, 7 procent mindre 2019 än 2018. Men sedan 1980 är det ändå en ökning med drygt 40 procent, till knappt 7 kilo.

Färre äter vegetariskt

Men även om köttkonsumtionen minskar, är det färre som uppger att de följer en vegetarisk eller vegansk diet. I en färsk undersökning från Livsmedelsföretagen (genomförd i slutet av november) svarar bara drygt 10 procent att de följer en vegetarisk eller vegansk diet. Det är en minskning från 13 procent 2019. Resultatet är i linje med en annan undersökning som Syre skrev om i juni.

Du kan själv se hur olika livsmedel har ökat eller minskat genom att gå in på Jordbruksverkets hemsida och välja tabeller i högerkolumnen.

Läs också i Syre: Många vill äta grönt – men har svårt att släppa köttet

Fotnot: Texten har uppdaterats: förtydligat ingressen. Lagt till faktaruta.

Färre vegetarianer

Andelen veganer och vegetarianer ökade från 7 procent 2014 till 13 procent 2019 – nästan en fördubbling. Men i år syns ett trendbrott. Andelen som uppger att de följer en vegetarisk eller vegansk kost har minskat till strax över 10 procent, enligt Livsmedelsföretagens återkommande undersökning Allmänheten om mat och hälsa.
Samtidigt är det fler som bryr sig om matens klimatpåverkan i undersökningen 2020 än 2019: 34 procent jämfört med 29 procent.
Här kan du läsa hela undersökningen.