Energi · Syre förklarar

Syre förklarar: Trans och inkludering

Den mest spridda versionen av transsymbolen skapades 1993 av Holly Boswell.

Är du rädd att säga fel i känsliga frågor om könsuttryck och könsidentitet? Vill du undvika att diskriminera men vet inte hur? Syre guidar till begrepp, grundkunskap att ha koll på och några metoder för inkludering i vardagen.

Begreppet kön kan förstås på flera olika sätt. I svensk diskrimineringslag finns sedan 2009 diskrimineringsgrunden ”könsöverskridande identitet och uttryck”, som definieras som ”att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön”. Transpersoner erkänns alltså i lagen.

Samtidigt finns juridiskt sett bara könen kvinna och man i Sverige. I folkbokföringen och personnumret är du alltså kvinna eller man, men sedan 1972 kan du ändra juridiskt kön efter en könsutredning. Länder som Indien, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Tyskland har fler juridiska kön.

Förutom juridiskt kön delar rättighetsorganisationen RFSL in kön i könsidentitet, som syftar på hur du upplever dig själv; könsuttryck, som handlar om hur du uttrycker ditt kön socialt genom till exempel kläder och frisyr; och biologiskt kön/kropp, som innefattar könsorgan, könskromosomer, hormonnivåer, liksom skäggväxt och bröstvävnad.

Inom svensk jämställdhetspolitik råder tvåkönsmodellen, utan att kön egentligen definieras. Även nationell könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser utgår från grupperna kvinnor och män.

I svenska pass existerar endast män och kvinnor, medan länder som Indien, Australien och Tyskland har fler juridiska kön
I svenska pass existerar endast män och kvinnor, medan länder som Indien, Australien och Tyskland har fler juridiska kön. Foto: Christine Olsson/TT

Utsatthet att ta på allvar

I en undersökning om transpersoners hälsa från Folkhälsomyndigheten 2015 angav över hälften av deltagarna att de hade blivit utsatta för kränkande behandling eller bemötande minst en gång under de senaste tre månaderna. Det är nästan tre gånger fler än befolkningen som helhet. Nästan varannan person i samma undersökning avstår ofta eller alltid från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller ofredad, jämfört med cirka en femtedel av befolkningen i allmänhet.

Andelen arbetslösa bland respondenterna är högre än i befolkningen i sin helhet (13 respektive 8 procent). 36 procent hade övervägt att ta sitt liv under det senaste året (i åldern 15–19 var det 57 %). Siffran för befolkningen som helhet är 6 procent.

En förklaring till transpersoners sämre psykiska och fysiska hälsa är att utsatthet i form av ifrågasättande, exkludering, osynliggörande, diskriminering och våld skapar så kallad minoritetsstress.

Aktivister med transflaggan i ett Pride-tåg i Asuncion, Paraguay, 30 september 2020
Aktivister med transflaggan i ett Pride-tåg i Asuncion, Paraguay, 30 september 2020. Transflaggan designades 1999 av transaktivisten Monica Helms. Foto: AP Photo/Jorge Saenz

Inkluderande språk

Ett sätt att undvika att exkludera och osynliggöra är att använda rätt språk. Använd de pronomen (hen, hon eller han) människor föredrar för sig själva. För att synliggöra att det finns fler än två binära kön föreslår RFSL formuleringen ”alla, oavsett kön” istället för ”män och kvinnor” eller ”båda könen.” Undvik också att skriva ”män, kvinnor och transpersoner.” Det antyder att transpersoner inte är män eller kvinnor, vilket många är. En bättre formulering är ”kvinnor, män och ickebinära”.

”Alla finns i rummet”

Du har säkert varit med om det. En kollega eller bekant drar ett nedsättande skämt om en utsatt grupp. Någon reagerar och får svaret att ”Det är ju bara på skoj, jag skulle ju inte säga det till personen”. I själva verket är det ju inte alls säkert att identiteten eller bakgrunden hos alla runt fikabordet syns på utsidan, än mindre om de har barn, föräldrar, vänner, partners eller andra närstående som är transpersoner. RFSL:s tips är att tala som att alla identiteter och erfarenheter faktiskt finns i rummet.

Ett sätt att skapa en inkluderande verksamhet är att använda bilder på personer som bryter mot cisnormen
Ett sätt att skapa en inkluderande verksamhet är att använda bilder på personer som bryter mot cisnormen. Arkivbild från förskolan Egalia i Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Tygla nyfikenheten

Den som bryter mot cis-normen får inte sällan intima frågor kring kropp eller sexualitet, från vänner, främlingar, kollegor eller myndighetspersoner. Du kanske är jättenyfiken på någons genitalier, eventuella operationshistoria eller sexuella praktiker. Ställ dig i stället frågan varför svaret är så viktigt för dig att du vill riskera att kränka någons integritet.

På arbetsplatsen

Har du ansvar för en fysisk miljö, som en arbetsplats? Se till att det finns könsneutrala toaletter och omklädningsrum, vid behov. Har du personalansvar? Se till att enkäter och annat är formulerade så att kön inte kan besvaras med man och kvinna enbart. Se till att pronomen och tilltalsnamn respekteras. Om särskilda kläder ingår i arbetet – se till att de kan väljas oberoende av kön. Vänta inte på någon incident, utan sprid information om arbetsplatsens likabehandlingsarbete till alla.

Läs även: I blickfånget: ”Feminister är rädda att förlora nyss vunnen makt” (artikel från 8 oktober 2020).

Fotnot: Informationen som ovan refereras till som RFSL går att hitta i publikationen ”Oavsett kön? Handbok för arbete med jämställdhet och trans” (2020) samt på RFSL:s hemsida.

Könsuppdelade toaletter stänger ute den som varken identifierar sig som man eller kvinna
Könsuppdelade toaletter stänger ute den som varken identifierar sig som man eller kvinna. Foto: Ted Eytan, CC BY-SA 2.0

Ordlista

TRANSPERSON Person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön hen har fått tilldelat vid födseln.
TRANSKVINNA (eller kvinna/kvinna med transbakgrund) Att identifiera sig som kvinna men att vid födseln ha tilldelats det juridiska könet man.
TRANSMAN (eller man/man med transbakgrund) Att identifiera sig som man men att vid födseln ha tilldelats det juridiska könet kvinna.
CISPERSON Person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet stämmer överens.
KÖNSDYSFORI Lidande eller upplevda hinder i vardagen som beror på att könsidentiteten inte stämmer överens med det kön som tilldelats vid födseln. En könsdysforidiagnos krävs för att få tillgång till könsbekräftande vård. Många transpersoner, men inte alla, upplever könsdysfori.
ICKEBINÄR Används för att beskriva könsidentiteter mellan eller bortom kategorierna kvinna och man. En del ickebinära, men inte alla, upplever könsdysfori och behov av könsbekräftande vård.
MINORITETSSTRESS Begreppet visar hur individer från stigmatiserade minoritetsgrupper utsätts för stressorer som bidrar till ohälsa. Stressorerna utgörs av utsatthet i form av ifrågasättande, exkludering, osynliggörande, diskriminering och våld från familj och andra sammanhang i samhället.
HBTQI Paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.
QUEER kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.
INTERSEXPERSON Person som har någon intersexvariation, dvs ett medfödda tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna (testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat.
Källa: RFSL