Radar · Miljö

WWF ryter till – listar tre krav för att rädda Östersjön

Om Östersjön ska kunna räddas måste de angränsande länderna vidta tunga åtgärder snarast, meddelar Världsnaturfonden WWF.

Östersjöländerna kommer inte nå upp till miljömålen för Östersjön till 2021 om man inte vidtar tunga åtgärder. Det meddelar Världsnaturfonden WWF.

Östersjöns framtid ser allt mörkare ut. Det var budskapet från Världsnaturfonden som i mitten av förra veckan adresserade regeringen i en debattartikel.

– Vi måste inse allvaret. Östersjön är världens mest förorenade hav, skriver Håkan Wirtén, generalsekreterare, och Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor.

Barn och barnbarn ska kunna bada

– Vill vi att våra barn och barnbarn ska kunna bada i ett friskt och levande Östersjön i framtiden måste insatserna för att rädda det öka rejält.

De pekar på att situationen nu är så illa att Östersjöländerna – Danmark, Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Tyskland – inte kommer nå upp till målet om att Östersjön ska ha en god ekologisk status till år 2021.

WWF pekar på en rad omständigheter. Man konstaterar bland annat att Östersjön nu har döda bottnar motsvarande en storlek 1,5 gånger större än Danmark, att Östersjötorsken med åren blivit mindre i storlek och färre i antal, att havet idag är utsatt för ett fiske som stressar redan hårt ansatta bestånd. Med mera.

Tre krav

WWF listar nu tre krav riktade till Sveriges regering:

1) En långsiktig finansiering för att skydda och restaurera fler värdefulla marina områden.

2) Stöd till åtgärder som bidrar till minskad övergödning och ökad biologisk mångfald, exempelvis att restaurera våtmarker.

3) Styrmedel som gynnar en hållbar och säker återcirkulering av näringsämnen till jordbruket.

Läs mer: Östersjön kippar efter andan – politiker måste tänka 70 år framåt