Radar · Miljö

Nu kan du panta take away-lådan

Den använda matlådan slängs på pantstationer vid restaurangerna, eller på vanliga återvinningsstationer.

Hämtmaten är här för att stanna, men få engångsförpackningar återvinns. Det kan bli ändring på. Nu testas ett pantsystem för matlådor på 40 restauranger i Stockholm.

Engångsartiklar, som använda matlådor och kaffemuggar, beräknas stå för hela 43 procent av nedskräpningen i EU, och endast en av fem take away-förpackningar återvinns. Det vill företaget & Repeat ändra på. I veckan införde de ett pantsystem för engångsförpackningar på fyra restaurangkedjor i Stockholm, där totalt omkring 40 restauranger ingår.

– Materialåtervinning i Sverige har fortfarande en lång väg att gå och utvecklingen mot cirkuläritet går inte tillräckligt snabbt, säger Tor Espen Steinvik, vd och grundare av & Repeat.

Återvinningsgraden för plast i Sverige är i dag bara 15 procent, medan EU strävar efter att vi ska nå 55 procent till 2025, påpekar han.

– För att lyckas med detta måste vi åstadkomma betydande förändringar både på systemnivå och i form av ändrad konsumentbeteende. 

4 kronor i pant

För att göra detta möjligt har företaget skapat ett system liknande det vi i dag har för PET-flaskor, men med lite bonus. Konsumenten betalar två kronor extra för förpackningen, men får fyra kronor tillbaka vid pant. Kunden scannar matlådans QR-kod med mobilkameran för att bekräfta att den slängs, och får då via företagets app tillbaka pengar på kontot. Det görs antingen på & Repeats egna pantstationer vid restaurangerna, efter att maten är uppäten, eller på en vanlig återvinningsstation.

"I en perfekt värld skulle allt ha varit återanvändbart", säger Tor Espen Steinvik, vd och grundare av & Repeat
"I en perfekt värld skulle allt ha varit återanvändbart", säger Tor Espen Steinvik, vd och grundare av & Repeat. Foto: & Repeat

Livscykelanalyser visar att det slutna pantsystemet, motsvarande vad vi har för PET-flaskor och burkar i dag, ger lägre miljöpåverkan än att återvinna plasten via förpackingsinsamlingen. Men bådadera är betydligt mycket bättre än att slänga förpackningen osorterad i vanliga soporna.

Skulle & Repeats lösning kunna skalas upp till återvinning av samma grad som för PET-flaskor och burkar, 85 procent, skulle branschen spara 150 000 ton koldioxid årligen, enligt företagets beräkningar. 

Återvinna material eller återanvända?

Hittills deltar kedjorna Panini internazionale, Lett, Zócalo och Mahalo i samarbetet. & Repeat har ingen egen förpackningslösning, berättar Tor Espen Steinvik.

– Å andra sidan ser vi till att alla förpackningar som hamnar i vårt pantsystem faktiskt kan återvinnas i infrastruktur som finns tillgänglig för oss. Om vi inte kan säkerställa återvinning av förpackningen kommer det inte in i vårt pantsystem.

Varför inte använda själva förpackningen igen, vilket har testats på andra håll? Det skulle nog spara mer energi än att bara återvinna materialet.

– I en perfekt värld skulle allt ha varit återanvändbart, men vi tror inte att marknaden är redo för en sådan omvälvande förändring just nu. Vi är övertygade om att både återanvändbara förpackningar och engångsförpackningar är en del av lösningen för en hållbar snabbmatbransch. Vi tänker naturligtvis också på lösningar för återanvändning eftersom vi tror att det finns stora synergier mellan dessa.

Intresset för att panta flergångsförpackningar är stort, bland såväl kunder som näringsidkare, enligt en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört. Pantsystem för återanvändning av take away-matsbehållare finns i dag bland annat på universitetscampus i USA, och har testats i mindre skala i Sverige, till exempel på KTH:s restauranger, i Söderhallarna i Stockholm och på Kulturkalaset i Göteborg.

& Repeat nu skissar redan på utvidgning av verksamheten bortom Stockholm, enligt Tor Espen Steinvik.

– Det finns planer på att expandera och vi överväger flera större städer i både Sverige och Norden. Vi kan inte göra någonting själva, och vilka vi väljer beror på intresset och viljan hos både staden och aktörerna i branschen.

Läs ävenPanta take-away-lådan på prov (artikel från 6 november 2019).