Radar · Miljö

Ny studie dömer ut idén om att elbilar ensamt löser klimatkrisen

Det räcker inte att ersätta alla fossila bilar med elbilar - de måste också bli färre, menar forskare vid universitetet i Toronto.

Att lösa klimatkrisen genom att snabbt ersätta alla fossila bilar och gå över till eldrift – må låta som en god idé – men döms ut i en ny studie.

På ett årtionde har antalet elbilar ökat från 20 000 till sju miljoner. En dramatisk ökning men inte nära nog att lösa klimatkrisen, enligt en ny studie från universitetet i Toronto.

Forskarna räknade ut hur många bilar som skulle behöva rullas ut på den amerikanska marknaden, för att kunna hålla sig inom max två graders uppvärmning, före 2100. 

Uppskattningen gjordes utifrån en första beräkning av hur stor koldioxidbudget landets passagerarbilar skulle behöva hålla sig inom. Det vill säga hur mycket koldioxid sektorn kan släppa ut och samtidigt ha två-graders målet inom räckhåll. 

Det visade sig vara en massa bilar som skulle behöva byggas och rullas ut på marknaden, närmare bestämt 350 miljoner. Något som skulle öka elbehovet i USA med 41 procent, gentemot nuvarande nivå. 

"Skulle kräva nya kraftverk"

”Det skulle kräva massiva investeringar i infrastruktur och nya kraftverk, där en del säkert skulle vara fossila”, skriver universitetet på Phys.org.

Även Trafikverket har varit skeptiska till att enbart förlita sig på en övergång till eldrivet för att nå Sveriges klimatmål på transportområdet, det vill säga 70 procent mindre utsläpp jämfört med 2010 – utan att samtidigt minska resandet med personbil.

– Teknikutveckling och energieffektivisering räcker inte, sa Håkan Johansson, expert på Trafikverket, till Syre för ett år sedan.

Även Johan Kulenstierna, vice ordförande för klimatpolitiska rådet – såg risker. 

 ”Faktum är att den totala trafikvolymen kan komma att öka kraftigt eftersom eldrift kan göra det väldigt billigt att köra. Och fler bilar, mer vägar och annan infrastruktur är ju i sig själv väldigt resurskrävande och ökar konkurrensen om el som ju också behövs för andra delar av samhällsomställningen”, skrev han i ett mejl.