Radar · Djurrätt

SLU anmäls till JO efter repressalier mot student

Grisar känner panik när de är på väg till slakt.

Veterinärstudenten Felicia Hogrell utsattes för repressalier av Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala efter att hon kritiserat grisslakt i debattartiklar i Expressen. Nu JO-anmäls universitetet av Centrum för rättvisa.

I oktober 2019 publicerades en debattartikel i Expressen som var skriven av Felicia Hogrell, student vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Felicia Hogrell hade besökt ett slakteri och blivit chockad över hur grisarna behandlades. Hon liknade det vid tortyr som i ”den värsta av skräckfilmer”. Artikeln fick stor spridning, Syre var en av tidningarna som rapporterade om den. Felicia Hogrell tyckte inte att svensk lag efterlevdes:

”I svensk djurskyddslag står det att djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. När jag tittade på grisarna som med blödande bitsår ligger och skakar på betongen i väntan på sin tur i gaskammaren, kändes det inte som om det efterföljs så värst bra.”

Hon ifrågasatte att grisarna bedövades med koldioxid, eftersom det är starkt ångestframkallande och djuren från kvävningskänslor. De skriker och försöker fly i panik. Felicia Hogrell hänvisade till en forskningsrapport från SLU, beställd av Jordbruksverket.

Mycket känslor

I ett svar från Jordbruksverket konstaterades att veterinärer måste kunna hantera sina känslor, något som Felicia Hogrell kommenterade med att hon hellre känner för mycket än inget alls. Hon uttryckte också sin besvikelse i en slutreplik Expressen:

”Jag hade dock hoppats på ett svar mer i linje med forskningen, och som kanske kunde inge visst hopp om en ljusare framtid.”

Lotta Berg, veterinär och professor i husdjurens miljö och hälsa vid SLU, har även själv kritiserat användningen av koldioxidgas i media och Syre har rapporterat om pågående forskning på andra metoder.

Men trots att bedövningsmetoden hade kritiserats tidigare möttes Felicia Hogrell i sin tur av kritik. I en debattartikel i Expressen av jurister vid Centrum för rättvisa återges att Felicia Hogrell kallades till ett enskilt möte med SLU:s ledning för att förklara syftet med sina publiceringar. Felicia Hogrell berättar själv i ett inslag av P4 Uppland hur hon fick stå till svars för sina uttalanden inför ett hundratal kurskamrater.

– Jag uppfattade det som ganska stora påhopp på mig.

Hon fick höra att den typen av debattartiklar som hon skrivit kunde skada veterinärutbildningen och förstöra för alla studenter, eftersom djurägare kunde stänga sina gårdar för besök.

Viktigt med yttrandefrihet

Maria Bergkvist, kommunikationschef på SLU, säger till P4 Uppland att universitetet värnar om yttrandefriheten och att åtgärder ska vidtas, om det visar sig att frågan har hanterats fel.

Den 4 maj lämnade Centrum för rättvisa in en JO-anmälan mot SLU. Det bedöms att SLU har överträtt repressalieförbudet i tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, genom sitt ingripande mot Felicia Hogrell.

”Repressalieförbudet skyddar yttrandefriheten genom att förbjuda myndigheter att ingripa mot enskilda som har använt sin yttrandefrihet” förklarar juristerna i debattartikeln i Expressen.

De ser åtgärderna mot Felicia Hogrell som särskilt allvarliga eftersom de grundas på fakta från utbildningen och inte hotar allmän ordning eller universitets värdegrund. I praktiken så ifrågasätts studenternas rätt att öppet reflektera kring sina erfarenheter. Det konstateras att fallet väcker frågan om vilken yttrandefrihet studenter har på högskolorna i landet. Och att det är viktigt att slå vakt om studenternas yttrandefrihet.