Radar · Miljö

FN-chef: Placera naturen i hjärtat av beslutsfattandet

 FN:s generalsekreterare Antonio Guterres håller tal under Petersberg-dialogen, 28 april 2020.

Med anledning av Världsmiljödagen 5 juni vill FN:s generalsekreterare António Guterres se en global kursändring: ”Naturen hör hemma i hjärtat av vårt beslutsfattande”.

Världsmiljödagen instiftades efter FN:s första miljökonferens i Stockholm 1972, och uppmärksammas sedan dess världen över. I ett uttalande på youtube säger FN:s generalsekreterare António Guterres att naturen sänder oss ett tydligt meddelande.

– Vi skadar naturen och därigenom oss själva. Habitatdegradering och förlust av biologisk mångfald accelererar och klimatkrisen förvärras. […] Och nu härjar coronaviruset äventyrar människors hälsa och levebröd. För att ta hand om mänskligheten måste vi ta hand om naturen.

Värdskapet för dagen varierar från år till år. 2020 är det Colombia, och temat är biologisk mångfald. Bland programpunkterna finns en paneldiskussion om Amazonas, uppmärksammande av medborgarinitiativ från ursprungsfolk, och städers roll för den biologiska mångfalden, kallade ”biodivercities”.

Med anledning av pandemin genomförs programmet digitalt. Några programpunkter sänds även från Stockholm, i klimatnätverket We don’t have time:s regi.

Grön återuppbyggnad

António Guterres betonade i sitt tal att återuppbyggnaden efter pandemin kan skapa ett mer hållbart samhälle, ett ansvar som innefattar konsumtion och hållbara vanor, liksom jordbruk och företagande.

– Låt oss placera naturen där den hör hemma – i hjärtat av vårt beslutsfattande, avslutade han talet.

Mer utförligt uttryckte sig generalsekreteraren i april i år under Petersberg-dialogen, ett informellt möte med målet att göra framsteg i de internationella klimatförhandlingarna och nå samsyn inför FN:s klimattoppmöten.

Han föreslog då sex åtgärder för att återuppbygga samhället grönare: investera i gröna jobb, rädda inte industrier som bidrar till utsläpp, sluta stödja fossilbranschen, ta klimatrisker i beaktande vid alla politiska och ekonomiska beslut, arbeta tillsammans och överge ingen (”leave no one behind”). António Guterres efterfrågade  ett ”modigt, visionärt och kollektivt ledarskap”:

– Vi har ett kort och ovanligt möjlighetsfönster för att återuppbygga en bättre värld.

Läs mer: Syre förklarar biologisk mångfald (artikel från maj 2020).