Krönikor

Längden av en arm

Hur lång är din arm? Låter det som ”hur långt är ett snöre”? Man skulle kunna tro att det är en knasgåta, men det är det inte. Din armslängd är kärnan i Sveriges coronastrategi.

Sedan Finland nyss svängde om masker och Norge sagt att de kan rekommenderas om det behövs är det i princip bara Sverige och Vitryssland vars styrande fortfarande säger att de knappt gör någon nytta alls. I ett läge där vi är nästan ensamma i världen om denna uppfattning är det viktigt att fundera över varför.

Dels menar Tegnell att det finns svagt stöd för att ansiktsmasker hjälper. Det stämde förr, men det gör det inte längre. Denna länk innehåller en komplett genomgång av alla belägg som finns, och till den ska läggas världens nästan helt eniga expertis. Sedan framhärdar han i påståendet att om FHM rekommenderar mask kommer folk att sluta hålla avstånd. Så låt oss fundera lite över detta.

För det första finns inga som helst vetenskapliga bevis för att införandet av mask lett till försämrat avståndshållande någonstans i världen. Det är en okvalificerad teori att så skulle vara fallet. Vi har ju alla kunnat konstatera att även om svenskar snällt står på pluppar när vi köar håller få distans på andra platser i en lokal. Så Tegnell bygger hela sitt motstånd på en ren gissning om mänskligt beteende som ingen ens brytt sig om att forska i.

Sedan måste man ändå fråga sig: vilket avstånd syftar han på, som vi skulle sluta hålla?  En titt på FHMs sajt ger rätt mystiska svar på den frågan.

Allra först bland råden står det “en armslängd”. Jag är 161 cm, och min arm är 65 cm.

Sedan har man tryckt upp en affisch där två barn håller en armslängds avstånd till varandras armslängder, och då blir det ju två barn-armslängder, vad nu det innebär i centimetrar. Hur stora är barnen? Vem vet?

Restauranger ska däremot hålla en meter mellan sällskap.

Men egentligen ska man hålla två meter. Fast bara om man kan, säger 1177. Så take your pick. Allt från en dryg halvmeter till två meter är i sin ordning. Först om du bara har några få decimetrar kvar till en främling står du för nära.

Inget annat land, mig veterligt, rekommenderar ett avstånd under 1,5 meter. Vi har alltså världens förmodligen slappaste, mest inkonsekventa avståndsrekommendation, kombinerat med västvärldens enda folkhälsoinstitut som aktivt stödjer maskmotståndarna genom att hävda att annars bryter svenska folket mot … halvmetersregeln? Tvåmetersregeln? Vem vet?

Till detta ska läggas att vi helt saknar kraftfulla åtgärder inför skolstarten, trots nya belägg för att barn inte alls är lika obenägna att sprida smittan som man tidigare trott. Skolverket och FHM hävdar trots detta fortfarande glatt att “Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19”.

Ingen verklig strategi för skolornas öppnande finns, utan bara ett regelverk om när man får stänga (!) men inget om när man måste stänga. Vi har inget enda krav för öppethållande, utan FHM har tagit fram en tipslista med frivilliga råd. Råd. Inga krav. Bara käcka tips. Detta är vi också såvitt jag vet rätt ensamma om i den rikare världen.

Covid-19 smittar i luften genom att droppar hänger sig kvar ibland i minuter. Vi kan alltså gå fram till mjölkdisken, ta vårt paket, gå därifrån och efter kommer Gerda, 77 år, som håller gott avstånd till oss, men ändå andas in våra utandade droppar. De lever också kvar i hissen du precis steg ut ur och i kassakön där du kliver in i luften framförvarande köare lämnade efter sig medan hen går fram till nästa köares utandningsluft. Vad kan gå fel? Jo. Gerda kan dö. På grund av din luft i mjölkdisken eller kön, på grund av Lena som ropar på sin man, två meter från Gerda, medan partiklarna flyger ut metervis från  både henne och hennes trettonåring som precis nös. Gerdas överlevnadsodds hade varit så många gånger bättre om du, jag, Lena och hennes trettonåring burit mask. 

Skolor kommer att öppna över hela landet om ett par veckor, och i villfarelsen att barn inte smittar sitter de bredvid olika kompisar på olika lektioner, äter lunch med andra och har ena lektionen med elever från 8A och andra lektionen med 8C och sedan körsång med barn från hela högstadiet, och jag vet, kära vänner, att jag tjatar. Jag skrev förra krönikan på samma tema. Men Sverige har varit stängt under juli vilket förklarar de fina siffrorna vi ser, och vi behöver ta höstens öppning på allvar. Vi ligger långt, långt efter alla andra länder, som ställer krav för ÖPPEThållande av skolor, inte för stängning, som kräver masker och “six feet apart” och det finns ingen möjlighet att vårt slappa system slutar väl.

Vi är nu nästan ensamma i världen om vår nonchalans. Antalet döda per capita är, undantaget putteländer som Andorra och San Marino, på sjätte plats i världen, men medan de andra hårt drabbade länderna tagit tag i sina misslyckanden myser vi förnöjt över hur rätt vi haft i vår ickestrategi.

Vi skulle kunna strunta i den spridning som oundvikligen kommer att äga rum på skolor och arbetsplatser i höst, och säga att det gör inget, för den kommer bara att drabba dem som löper låg risk att bli svårt sjuka. Vi skulle kunna låta äldre eller skör personal stanna hemma och satsa på flockimmunitet. Några kommer att stryka med, men sedan är det över. Det känns i dag, när vi förmodligen bara är månader från ett vaccin, som en i liv räknat onödigt dyr plan, men den är i alla fall logiskt begriplig.

Men kombinationen av att vi först struntar i att stoppa utbrott i lågriskgrupper som skolbarn och deras familjer, och jag hör själv dit, men sedan dessutom låter dessa potentiellt sjuka skrota omkring utan mask i trapphus, hissar, sjukhus, lokaltrafik och affärer, där medel- och högriskgrupper måste vistas för sin överlevnad, är direkt makaber.

Det som ändå glädjer mig är att jag ser allt fler reagera som jag. Låt oss hoppas att det inte är försent att stoppa katastrofen i höst.

Låt oss hoppas att längden på din arm inte framledes kommer att ha betydelse för vem som lever eller dör.

Välkommen till livet, mitt älskade barnbarn Isobel, född den 28 juli.

Vi behöver sörja dem som lämnat jordelivet i onödan och kämpa för att de inte blir fler.